Hoe realistisch is ouderenkorting nog?

In deze column een vraag: hoe realistisch is de korting voor 65-plussers in het openbaar vervoer? Moeten we die handhaven of afschaffen? De vraag stel ik, omdat ik hiermee ben geconfronteerd als lid van de commissie Mobiliteit & Wonen van Provinciale Staten van Noord-Holland. Voor het CDA, dat meld ik er maar even bij.

In het coalitieakkoord 2011-2015 is afgesproken dat we als provincie stevig investeren in de bereikbaarheid over de weg en komen met een integraal openbaarvervoerconcept. Deze OV-visie is vorig jaar vastgesteld. Bij de uitwerking van de visie is overeengekomen dat voor busritten een tariefdifferentiatie wordt ingevoerd. (De visie vindt u via deze link)

Forse kostenpost
Openbaar vervoer, waar fors op is bezuinigd, kost de provincie per jaar ruim € 40 miljoen. Daarin zit door onrendabele buslijnen een scheve verhouding: 24% van het budget wordt gebruikt voor 9% van de reizigerskilometers…

In de OV-visie is gekozen voor een stroomlijnennetwerk, waarbij alle kernen van 3000 inwoners zeven dagen per week van vroeg in de ochtend tot laat in de avond onderling zijn verbonden. Daaraan wordt gekoppeld laagfrequent busvervoer in stedelijk en landelijk gebied.

Hieraan besteedt de provincie per jaar ongeveer € 10 miljoen. Bijvoorbeeld door buurtbussen te ondersteunen – er zijn al vele succesvolle voorbeelden – en betere voorzieningen om dit stroomlijnennetwerk per fiets en/of auto beter toegankelijk te maken, zodat het openbaar vervoer beter kan worden benut. Hiervoor is een eenmalige investeringsimpuls van € 14 miljoen ter beschikking gesteld.

Tariefdifferentiatie
In de OV-visie is ook de ambitie vastgesteld om tarieven te differentiëren:
– dalurenkorting (40%) in combinatie met een toeslag voor de spits;
– naar product: voor HOV (Hoogwaardige Openbaar Vervoer) moet meer worden betaald;
– naar plaats/concessiegebied: verschillende tarieven voor verschillende bestemmingen;
– naar doelgroep: nu krijgen 65-plussers en kinderen van 4-11 jaar korting van 34%.

De discussie spitst zich toe op het afschaffen van de korting van 34% voor ouderen. Het principe hiervan dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen 65-plussers in een andere inkomenspositie zaten dan nu. En die 65-plus-grens, daar is met het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd ook wel wat op af te dingen.

De gedachte achter het afschaffen is dat ouderen makkelijker in daluren kunnen reizen. Electoraal ligt het gecompliceerd. Wij zijn er nog niet helemaal uit en uw ideeën verneem ik graag, het liefst via een telefoontje: 0297-321538.

Niet schrikken
Deze tariefdiscussie speelt (nog) niet in onze regio, want de concessie voor openbaar vervoer in dit gebied wordt verleend door de Stadsregio Amsterdam, niet door de provincie Noord-Holland. En bekwaam hebben overigens de Aalsmeerse vertegenwoordigers Willem Kikkert (PACT) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) in de stadsregio bij het verlenen van de huidige concessie een tariefverhoging vorig jaar weten te voorkomen, al stond dat helemaal los van de discussie over differentiatie naar leeftijd. Nogmaals bedankt!

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Verkeer-en-vervoer/Openbaar-vervoer/OVvisie.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin