Goede raad…

Waar moet ik straks op gaan stemmen? Het is voor het eerst dat ik twijfel. Ik weet wel op wie niet. Maar op wie wel?

Ik heb veel vertrouwen in ‘de politiek’ verloren. Ik heb er zelf aan meegedaan – van 1970 tot 1976 en van 2002 tot 2010 ben ik gemeenteraadslid geweest, eerst voor D66, later voor PACT.

Met de verkiezingen in zicht, hoor ik vaak de mensen zeggen: ‘Eerst de verkiezingsprogramma’s bekijken, voordat ik mijn keuze bepaal.’ Maar ik heb helaas moeten vaststellen dat die programma’s in Aalsmeer snel vergeten zijn, in de eerste plaats – treurig genoeg – door de politici zelf. In het algemeen hebben mensen een slecht geheugen; daarvan wordt in ruime mate misbruik gemaakt.

De partijprogramma’s van vier jaar geleden, van 2010, zijn soms al gauw van de website gehaald – bijvoorbeeld dat van de VVD – maar soms zijn ze nog te vinden. Met name AB is zo onverstandig geweest om het te laten staan.

Ik schreef al eerder over de verkiezingsbeloftes voor het cultuurbeleid, die in 2010 door de partijen zijn gedaan die deel zijn gaan uitmaken van B&W. Ik citeer:

‘Uit de verkiezingsprogramma’s van de Aalsmeerse coalitiepartijen:
• Het CDA wil met haar cultuurbeleid bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat. Via een gevarieerd en breed kunstaanbod willen we zoveel mogelijk mensen bereiken.
• PACT Aalsmeer is trots op het brede aanbod aan kunst en cultuur en het rijke culturele leven in Aalsmeer. Dit brede aanbod dient behouden blijven. Ontelbare vrijwilligers zetten zich steeds opnieuw in om dit aanbod mogelijk te maken.
• Aalsmeerse Belangen streeft naar kwalitatief goede culturele voorzieningen die passen bij een groeiende gemeente. Daar hoort een goed kunst- en cultuurbeleid bij.[…] Extra geld voor kunst en cultuur en inzetten op verbreding van het aanbod door zo veel mogelijk partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit van het cultuuraanbod in Aalsmeer een kans te geven. […] De Stichting KCA vervult momenteel een sleutelrol in de uitvoering van het beleid en AB is hier tevreden over.

En wat gebeurt er? KCA bloedt leeg, het Oude Raadhuis moet weg, de Hint wordt nagenoeg opgeheven, er is steeds minder repetitieruimte en de Oude Veiling loopt op zijn laatste benen.’

Trots
Voor AB is Gertjan van der Hoeven wethouder geworden; hij beheerde vier jaar lang de portefeuilles van Recreatie en toerisme, Sport, Cultuur, Muziekonderwijs, Vrijwilligerswerk, Wijkgericht werken, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening en Handhaving.
Terugblikkend op zijn bestuursperiode zegt hij:

‘Ik ben op heel veel zaken trots maar noem er een paar:
• de historische fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU.
• de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid en dan met name de grote investeringen in cultuureducatie.
• alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel. Er ligt een totaal nieuw plan voor het oude N201 tracé en alle Aalsmeerders kunnen daarover weer meepraten. Het onzalige plan uit de periode 2006-2010 is historie.
• (bijna) alle bestemmingsplannen zijn in één collegeperiode geactualiseerd en gedigitaliseerd. Een grote sprong voorwaarts voor de dienstverlening aan Aalsmeerse inwoners en ondernemers.
• de ingrijpende wijziging van de wijkaanpak waardoor de samenwerking tussen gemeenten en wijkoverleggen sterk is verbeterd.
• de ingezette ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie in goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven.’

Laten we dit toetsen aan het AB Programma 2010.
• Geen woord daarin over de wenselijkheid van een fusie tussen voetbalverenigingen. Het is natuurlijk prima dat het gebeurd is, maar dat zou zonder AB-wethouder, onder druk van de omstandigheden, ook wel hebben plaatsgevonden.
• Het woord ‘cultuureducatie’ komt in het AB programma 2010 niet voor. Als je zoekt onder ‘jeugd’ of ‘jongeren’ vallen er termen als ‘jeugdhonk’, ‘jeugdzorg’, ‘jongerenwerk’ en ‘overlast’, maar nergens wordt een verbinding gelegd tussen jeugd en kunst en cultuur – laat staan dat er plannen van AB worden geopenbaard om de Hint op te heffen en het Oude Raadhuis met de Kinderkunstzolder te verpatsen. Over de  plannen om een kostbaar ‘Cultuurpunt’ op te zetten wordt in alle talen gezwegen.
• Er ligt een ‘totaal nieuw plan’ voor de oude N201 – en net als bij de ‘Knip’ is het bedoeling om Aalsmeer weer aaneen te smeden. Inspraak door de Aalsmeerse inwoners was altijd al verplicht. (Het nieuwe N201 tracé is trouwens tot stand gekomen ondanks verzet van AB. Dat wordt liever vergeten.)
• Het actualiseren van bestemmingsplannen, wordt ‘vol trots’ genoemd. Jammer dat de Rabobank – gelegen aan de Brandewijnsloot! – nog steeds de bestemming ‘detailhandel’ heeft, waardoor de vestiging van Lidl moeilijk is tegen te houden.
• Ik denk dat de meeste Aalsmeerders weinig van de ‘wijziging van wijkaanpak’ hebben gemerkt. Het AB programma 2010 zegt er overigens niets over.
• ‘De ingezette ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie’ – is dat nu werkelijk aan de AB-wethouder te danken? Hij laat zich graag bij dat soort dingen fotograferen, dat wel.

Tenslotte heeft Van der Hoeven het over ‘de onvermijdelijke sluiting van de bibliotheekvestigingen in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart’. Volgens de AB-wethouder: ‘Een keuze die gemaakt moest worden door de enorme druk op de gemeentelijke financiën maar met name voor de bewoners van Kudelstaart een grote aderlating.’

Aalsmeerse Belangen beloofde in 2010 nog: ‘De kwaliteit van het aanbod van de lokale openbare bibliotheken staat wat AB betreft de komende jaren niet ter discussie.’
Bovenstaande zegt genoeg over de waarde – en waarachtigheid – van een verkiezingsprogramma. Ik ken een aantal mensen die er in 2010 ingetrapt zijn en op Van der Hoeven hebben gestemd – en die dat nooit meer zullen doen.

PACT
Eind 2012 heb ik mijn lidmaatschap van PACT opgezegd, in een open brief met de volgende argumentatie:

‘Ik ben teleurgesteld.
De Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend is ooit opgericht als een praktisch verbond van PvdA, GroenLinks en D66, “om een krachtig tegenwicht te bieden tegen de conservatieve meerderheid in de Aalsmeerse gemeenteraad.”
Dat heeft goed gewerkt met het wethouderschap van Ronald Fransen, maar het is misgegaan toen de fractie het rampzalige besluit nam dat hij het veld moest ruimen voor Ulla Eurich – die dan ook als wethouder mislukt is.
Ik heb wel vertrouwen in haar opvolger Rik Rolleman, maar of hij opgelopen schade beperkt zal weten te houden, is de vraag. Zo heeft Rik al meteen bij zijn aantreden als lid van B&W medeverantwoordelijkheid genomen voor het cultuurbeleid van AB-wethouder Gertjan van der Hoeven, dat de bijl zet aan de wortels van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Ik heb indertijd nauwelijks deelgenomen aan de verkiezingscampagne van PACT. De enige keer dat ik daarin ben opgetreden, heb ik in de Oude Veiling, naast Ulla Eurich gezeten, namens PACT beloofd dat de toekomst van KCA “bij ons” in veilige handen is.
Ik ben er bijzonder kwaad over dat ik blijk de Aalsmeerse kiezer te hebben voorgelogen. (Dat deed Van der Hoeven ook, maar dat was namens AB en daar ben ik geen lid van.)
Het is misschien ouderwets, maar ik ben nog steeds van mening dat mensen die zich met politiek bezighouden, hun eerlijke mening moeten uitspreken en zoveel mogelijk in beleid omzetten.
Ik ben al bijna drie jaar geen raadslid meer en heb dus geen directe invloed. Het enige dat ik kan doen om mijn ontevredenheid te uiten, is mijn lidmaatschap opzeggen.’

Moet ik nu toch op PACT gaan stemmen? Ik heb grote twijfels…

CDA
Ik heb nog nooit van zijn leven op een christelijke partij gestemd. Ik vind nog steeds dat geloof en politiek gescheiden moeten zijn. En als we naar Aalsmeer kijken, is het CDA veel te lang aan de macht geweest – bijna altijd samen met de VVD, wat het nog erger maakt.
Echter, ik vond Jaap Overbeek een goede wethouder. Het is een raadsel waarom hij moest plaatsmaken voor Ad Verburg – hetzelfde raadsel waarom bij PACT Ronald Fransen moest plaatsmaken voor Ulla Eurich.

Welke machinaties en manipulaties daaraan ten grondslag liggen, weet ik niet. Maar mijn vertrouwen in de plaatselijke politiek is er niet door gegroeid…

VVD
Het is heel goed geweest dat de VVD eindelijk eens een periode in de oppositie is geweest. Het was de enige partij die pal achter het behoud van het Oude Raadhuis is gaan staan.
Maar als ik nu lees dat VVD lijsttrekker Robert van Rijn het eens is met de stelling: ‘Cultuur moet zichzelf bedruipen’… dan is dit van een nitwitterigheid die ongekend is.

Hoezo Rijksmuseum, Concertgebouw, Stedelijk of Cobra Museum – moeten we die maar failliet laten gaan? En in Aalsmeer de klassieke en jazzmuziek afschaffen? Daarvan zijn hier in Bacchus en in de Oudkatholieke kerk – tot nu toe – concerten op nationaal topniveau te beluisteren. En moet de baanbrekende beeldende kunst toch maar uit het Oude Raadhuis gaan verdwijnen?

Ik had voor het eerst overwogen om op de VVD (Marianne Vleghaar) te stemmen. Maar nu…

HAC en Tas
De kliekjes van de Aalsmeerse politiek maken helemaal geen kans op mijn stem. De HACkelaars uit Kudelstaart hebben geen idee hoe Aalsmeer in de toekomst vorm moet krijgen. Daarom laten ze de bezoekers van braderieën hun programma samenstellen en vragen ze aan anderen welk standpunt ze moeten innemen.

Jan Tas kan het alleen maar over zijn enige echte ergernis hebben: de overlast van Schiphol. Dat weten we nu wel. Deze partijtjes zullen het niet redden. Ze zijn alleen maar goed om de serieuze – en aan hen verwante – partijen een restzetel af te snoepen.

Zweven
Conclusie: ik weet het nog niet. Niet stemmen is geen optie. Ik denk dat ik blijf zweven tot ik er bij neerval…

Pierre Tuning is journalist. Vele jaren redacteur bij het NOS Journaal. Gerespecteerd raadslid van D66, later PACT, inmiddels geen lid meer. Liefhebber van jazz, steekt dat niet onder stoelen of banken. Polijst zijn teksten. Houdt van een biertje. Eigenwijze kerel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin