Dag van de Architectuur

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Het landelijke thema is: Stad Voor Morgen. Waar moet die aan voldoen? Voor welke problemen worden we gesteld en hoe kunnen we die oplossen? Hier in Aalsmeer hebben we te maken met: huisvesting voor jongeren, ouderen en arbeidsmigranten, de transitie naar duurzame energie, de invulling van Greenpark, de verkeersafwikkeling in en rond het centrum, de overlast van Schiphol, het creëren van aangename verblijfs- in plaats van verkeersgebieden (Raadhuisplein) en de wens om van Aalsmeer een aantrekkelijk recreatiegebied te maken.

Onderwerpen die de verkiezingsdebatten hadden kunnen verlevendigen en mij een duidelijke keuze hadden kunnen afdwingen. Helaas, geen enkele confrontatie tussen de partijen, waarschijnlijk ontbrak het aan de nodige inzichten om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Om een duidelijk statement te kunnen maken moet je namelijk wel weten waar je het over hebt. Geen verwijt maar meer een constatering.

Het zijn onderwerpen om er workshops voor te organiseren, lezingen over te geven, expositie aan te wijden en zelfs een boottocht voor te organiseren. Helaas kan de werkgroep niet al die mogelijkheden realiseren, is ons budget beperkt en kunnen we niet, zoals Podium Architectuur Haarlemmermeer, gebruik maken van betaalde professionele krachten. Echter, LoosvanVliet, een atelier voor Steden-bouw, Landschap en Architectuur dat voor het gebied Aalsmeer een aantal studies heeft verricht, wil daar graag over komen vertellen.

Herkenbaar Aalsmeer
Langs de Van Cleeffkade ligt in het water een zich openende witte waterlelie. De bloem bestaat uit bladen als zeilen, één ervan is voorzien van nummer NED1912. Het symboliseert de internationale ambities van Aalsmeer als bloemendorp en verwijst naar de historie, de oprichting van de Aalsmeerse bloemenveiling. Vanaf de entreeweg vangt de bezoeker een glimp op van het hart van de bloem. Het is rood, als herinnering aan de aardbeienteelt. ’s Nachts licht de lelie op en vormen de bladeren projectieschermen waar van binnen uit op geprojecteerd wordt

De Drechtdoorsteek
Het viel me recentelijk weer eens op dat, toen ik tussen de eilanden door naar de overzijde van de Westeinder keek, ik geen enkele aandrang voelde om die kant op te varen. Wat had ik daar te doen? Ooh, niets mis met het silhouet van Kudelstaart of het vooruitzicht van een terrasbezoek aan Oevers, daar lag het niet aan. Het was louter een gemis aan ruimte, het gevoel van een fuik in varen waar alleen maar achteruitvarend uit te ontsnappen viel. Maar wat als ik had door kunnen varen naar de Drecht en van daaruit naar de Amstel, had ik het dan wel gedaan? Nee, niet die avond, maar als het overdag was geweest had ik dat wel willen ervaren. Zeker wanneer die doorsteek ook nog eens interessant zou zijn gemaakt met eilandjes en fraaie landschappelijke randen. LoosvanVliet heeft hier studie naar gedaan.

De Watertuinen
Aalsmeer grenst met haar centrum aan een uniek waterlandschap met smalle doorvaarten, moeraskavels en seringeneilanden. Deze bijzondere landschappelijke kwaliteit aan het centrum is nu nog nauwelijks te beleven. Stichting Bovenlanden gaf LoosvanVliet opdracht om hier verandering in te brengen. Zij ontwikkelde een buitenplaats met watertuinen dat pal voor het Praamplein, aan de ringvaart en tegen de bestaande historische tuin ligt. Het is een plan dat niet alleen een extra input zal geven aan de recreatieve waarde van de Historische Tuin, maar ook aan het bezoek van het centrum van Aalsmeer. Het sluit aan op het culturele erfgoed van Aalsmeer, is gevarieerd en voldoet in alles aan de grote wens van de politieke partijen om vooral uit te gaan van de menselijke maat. Van het binnen drie jaar te realiseren Floriworld zou ik dat niet durven stellen. Daar gaat men uit van busladingen vol bezoekers. Die zie ik niet, na een volledige onderdompeling in een virtuele bloementrip, nog eens de werkelijke bloemenwereld binnenstappen.

Net als bij de Keukenhof, zal de middenstand van Aalsmeer van deze toeristen geen enkel voordeel plukken. En van de menselijke maat zou ik in dit geval echt niet durven te spreken. Maar ja, ik ben iemand die van bandjesavond geniet wanneer bij ieder café een ander bandje speelt, ik ga van house naar rock en via de jazz naar het levenslied, dat is voor mij de menselijke maat. Eén grote dure band op het Raadhuisplein en ik ben de weg en mezelf kwijt.  

Rijsenhout: etalage voor innovatie en recreatie.
In vier fictieve voorbeeldlocaties heeft LoosvanVliet ingespeeld op stimulering van de lokale economie, hoe om te gaan met verzilting en overig waterbeheer, innovatieve teelt en technologie op het gebied van voedselproductie, recreatief hergebruik van verouderde kassen en recreatie en toerisme. Ook het wonen in Tiny houses in kassen komt aan bod.

Op de vraag, die aan de orde kwam tijdens een workshop in Rijsenhout, hoe met de beperkingen van Schiphol toch nog te kunnen bouwen, hoop ik tijdens de lezing een creatief antwoord te krijgen. Want ook hier in Aalsmeer kampen we met hetzelfde probleem.

Mocht u na dit alles gelezen te hebben denken van: 'interessant, daar wil ik meer van weten' of: 'die kennis zou mij politiek gezien goed van pas kunnen komen' of: 'ik zou ook wel eens kennis willen maken met mensen die hier mee bezig zijn', meld u aan. Voor degenen die nog twijfelen, na afloop van de lezing maken we een boottocht om iets van de magie van de Bovenlanden en het poelwater te ervaren. 

Plaats lezing:     Veilinggebouw Historische Tuin, Praamplein Aalsmeer

Inloop:               Vanaf 13.30, koffie en thee gratis

Aanvang lezing: 3 juni 14.00 uur

Duur lezing:       2 uur inclusief discussie!

Tussenloop:       30 min – uitloop, drankje, sanitair, bijpraten

Boottocht:         16.30 – 17.30 (Kosten 8 euro p.p.)

Aanmelden:       joopkok@planet.nl

Op zaterdag 2 juni organiseert Podium voor Architectuur Haarlemmermeer in samenwerking met Iktoon en Regiegroep Rijsenhout een middag vol activiteiten voor alle leeftijden met workshops, bouwen, fietsen, dialogen en muziek. Een minifestival op een onverwachte locatie met zichtbare kansen voor Rijsenhout. Klik hier voor de website.

Joop Kok is architect en cultuurliefhebber. Is weer gaan studeren, cultureel erfgoed. Kenner van Aalsmeerse gebouwen. Geeft met die achtergrond rondleidingen door het centrum van Aalsmeer. Milder geworden de laatste jaren. Niet verlegen om een mening. Eigenwijze vent.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin