Zevensprong en Immanuëlschool worden ‘WestWijs’

Directeuren Rianne van Schie en Claudia Bolhuis-Meskers voor de gezamenlijk gemaakte decors van de eindmusical (Foto Arjen Vos)

‘Niet alleen dansen, het schuurde ook wel eens’

Door: Arjen Vos. Om te zeggen dat er een aardverschuiving plaatsvindt in Rijsenhout, gaat misschien wat ver maar een kleine schok ging er wel door het dorp toen bekend werd dat De Zevensprong en de Immanuëlschool gingen fuseren. Openbaar en Protestant-Christelijk in één organisatie, hoe kan dat ooit samengaan? “Dat kan heel goed,” zeggen beide directeuren. En dus gaan de twee scholen na de zomervakantie op in ‘Kindcentrum WestWijs’, een naam bedacht door een inwoner uit het dorp.

Alsof het zussen zijn, zo gemoedelijk zitten beide directeuren aan tafel om te vertellen hoe het fusieproces in zijn werk is gegaan. Als de harmonie die Claudia Bolhuis-Meskers (Zevensprong) en Rianne van Schie (Immanuël) uitstralen symbolisch is voor de aanstaande samensmelting, zit het gebeiteld. Al zal het voor het dorp wel wennen zijn. Geen keuze meer uit twee scholen. Aan de andere kant: ook geen ‘rivaliteit’ meer. Iets wat volgens Rianne toch altijd op de achtergrond aanwezig was. “Vraag je Rijsenhouters wat ze vinden van beide scholen, dan krijgt je een antwoord wat gekleurd is door hun eigen achtergrond. Veel mensen vragen zich trouwens ook af waarom een fusie nodig is, want het gaat toch goed zo? De waarheid is dat het dorp vergrijst en we ons in een krimpregio bevinden. Met tussen de 130-150 leerlingen per school schommelen we allebei steeds rond de opheffingsnorm. Daarbij vissen we allebei in dezelfde vijver.”

De nieuwe school krijgt één directeur. Dat wordt Claudia. Rianne gaat na de zomer aan de slag als directeur van De Vijfsprong in Vijfhuizen maar houdt wel een band met WestWijs omdat haar beide dochters hier naar school gaan.

De Immanuëlschool

Overvolle klas
Klein maar fijn. Het klinkt misschien aantrekkelijk voor een school maar als het gaat om de kwaliteit van onderwijs en wat uiteindelijk het beste is voor het kind, gelden volgens Claudia andere maatstaven. “Je boet als school aan onderwijskwaliteit in wanneer je een klein team hebt en wordt gedwongen een bepaalde richting op te gaan. Bijvoorbeeld door combinatieklassen te draaien. Of je krijgt met een overvolle klas te maken. Teamleden krijgen ook meer taken op hun bord dan in een grote school. Want of je nou een Paasfeest organiseert met veertig of met zeven leerkrachten, het is evenveel werk maar de belasting is wel een stuk groter met een klein team. Als robuuste grote school krijg je meer financiële middelen en kun je ook meer. Bijvoorbeeld een extra klassenassistent aanstellen of een conciërge.

Floreer
De fusie komt niet uit de lucht vallen. Vijftien jaar geleden is er al eens een verkenning uitgevoerd die bij gebrek aan draagvlak in de ijskast verdween. De laatste drieënhalf jaar zijn de partijen op de achtergrond opnieuw met elkaar in gesprek. Volgens de directeuren zijn dat vruchtbare besprekingen geweest met de stichting ‘Floreer’, waar De Zevensprong toe behoort aan de ene, en ‘Jong Leren’ aan de andere kant van de tafel. De nieuwe school valt straks onder de vlag van het openbare ‘Floreer’.

De Zevensprong

Met stip bovenaan
De grootste uitdaging bij de fusiebesprekingen was: hoe ervoor te zorgen dat de identiteit van beide scholen gehandhaafd blijft. Want is het in de praktijk niet zo dat een christelijke partij altijd het onderspit delft wanneer deze fuseert met een openbare? “Daar is bij ons geen sprake van,” zo laten beide directeuren met stelligheid weten. Dit was volgens hen ook het punt wat met stip bovenaan stond op de lijst met bespreekpunten. “Aan beide identiteiten zal aandacht besteed worden. Hiervoor is een convenant opgesteld waarin dat verankerd is. Een identiteitscommissie bestaande uit ouders, leerkrachten en directie van beide scholen bewaakt dit met grote zorgvuldigheid,” aldus Rianne. Claudia voegt hieraan toe dat WestWijs de vijfde school in Nederland wordt waarbij sprake is van een fusie tussen openbaar en Protestant-Christelijk basisonderwijs.

Informele samenwerkingsschool
En hoe komt dat er in de praktijk uit te zien? Claudia: “We noemen onszelf een informele samenwerkingsschool waarop beide identiteiten zichtbaar, herkenbaar en hoorbaar aanwezig zijn. Dat betekent onder meer dat ouders kunnen aangeven of ze de levensbeschouwelijke lessen aan hun kinderen via Christelijk of algemeen vormend onderwijs gegeven willen hebben. Daarnaast zijn er door het jaar heen steeds twee projecten die we groter uitpakken. Dat kan Kerst zijn of Pasen maar ook een van de andere grotere wereldgodsdiensten.”

Immanuëlschool in 1965

Concurrentie
Terugkijkend op het proces, geven de twee aan dat er niet alleen om elkaar heen werd gedanst maar dat het ook wel eens geschuurd heeft en dat de partijen durfden te benoemen hoe er over bepaalde zaken gedacht werd. Uiteraard is er door de jaren heen sprake geweest van concurrentie, zo geven ze ruiterlijk toe. Rianne: ”Als wij de gezamenlijke sportdag organiseerden was het geweldig en als zij het deden was er van alles op aan te merken.” Claudia: “Of zij gingen ons nadoen: hadden wij een BSO opgezet of schoolzwemmen georganiseerd, deed de Immanuël het ook.”

Koudwatervrees
Van dat soort voorvallen kunnen ze nu de humor wel inzien. Net als bepaalde vooroordelen die er waren. De koudwatervrees, mocht die er nog zijn, is het afgelopen jaar als sneeuw voor de zon verdwenen. “Vooral dankzij diverse gezamenlijke activiteiten als de sinterklaasintocht, schoolreis, schaatsen en het maken van decors voor de eindmusical. En dat de Intern Begeleider voor beide scholen werkzaam is, heeft ons ook geholpen. Zo is er ‘achter de voordeur’ al veel voorbereidend werk verricht. Met name waar het ging om de nieuwe indeling van de klassen,” zo verwoordt Rianne. Alle twee zijn ze stellig in de bewering dat het belang van het kind in het hele fusieproces centraal heeft gestaan.

Gebouw
Een praktisch punt is onder welk dak de leerlingen vanaf volgend schooljaar les krijgen. Beide scholen beschikken over een prima gebouw maar in allebei is te weinig ruimte om alle kinderen te kunnen herbergen. Voorlopig worden daarom beide gebouwen gebruikt. In de Schouwstraat (Immanuël) de groepen 6,7,8 en in de Pampusstraat de groepen 1 tot en met 5. De kleuterklassen zijn sinds het begin van afgelopen schooljaar al samengevoegd zodat de gewenning vanuit de basis al begonnen is. Voor de uitvoering van een concreet plan waarbij alle WestWijskinderen  straks in één gebouw zijn ondergebracht, hebben de autoriteiten nog wel wat tijd nodig. Het streven is dat dit in 2026 gerealiseerd moet zijn. Hoewel er ideeën zijn, willen beide dames daar niet over speculeren.

Leerlingen van de Immanuëlschool, midden jaren ’60

Feestelijk
Waar het normaal gesproken jammer is als de zomervakantie voorbij is, hebben de kinderen van WestWijs nu juist iets om naar uit te kijken. Niet alleen hebben ze een week lang een feestelijk introductieprogramma, ook mogen ze plaats nemen op geheel nieuw meubilair. De oude tafels en stoelen worden gedoneerd aan de organisatie Stichting Holland Oekraïne.

In de WestWijsvestiging aan de Pampusstraat zal ook de voor- en naschoolse opvang geregeld worden. De BSO van SKH Roef stopt, de peuterspeelzaal van SKH ’t Roefje gaat wel door.

Tour langs ‘Memory lane’
Om aan de wens van vele oud-leerlingen tegemoet te komen, biedt de Immanuëlschool op 8 juli na afloop van het eindejaarsfeest tussen 20:00 en 21:00 uur ruimte om door de school te lopen en zo een tour langs ‘memory lane’ te maken. Tal van archiefdozen worden momenteel al uitgeplozen waarbij de meest interessante documenten en foto’s straks getoond zullen worden.

Op woensdag 13 juli , de laatste schooldag, worden tijdens een ceremonieel moment, de naamborden van beide scholen verwijderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin