VVD: merk ‘Aalsmeer’ beter verkopen

Stijging in 2014 van de onroerendzaakbelasting en rioolheffing is “onbespreekbaar”. De gemeente moet “eindelijk eens een vernieuwende” economische visie opstellen. De communicatie met inwoners moet “beter”, om zo hun betrokkenheid te bevorderen. Aan de bereikbaarheid van Aalsmeer Oost met het openbaar valt “nog veel te verbeteren”. Graag “meer preventieve politiesurveillances” en “stevig” handhaven. Betrek de “zorgpartners” nauwer bij de discussie over de zorg nieuwe stijl. Speel beter in op de vraag naar senioren- en jongerenwoningen.

Dat verlanglijstje presenteert de VVD-fractie donderdagavond in haar algemene beschouwingen over de zogenoemde Programmabegroting. In de door B&W gepresenteerde begroting staan de plannen van de gemeente voor 2014, inclusief het financiële plaatje.

De VVD, de enige oppositiepartij, ziet haar wensenpakket als “speerpunten om Aalsmeer sterker op de kaart te zetten”. Er valt nog een hele wereld te winnen om zover te komen. Dé manier om “een sterk Aalsmeer” te verwezenlijken is volgens de liberalen samenwerken.

Lasten zo laag mogelijk
De VVD zal niet alleen met het verlanglijstje komen, maar ook laten zien wat zoal haar beweegredenen zijn. Zo raken de voorgenomen verhoging van de ozb en de rioolheffing de inwoners “onnodig in hun portemonnee”. De lasten zoals de begroting 2014 die toont, moeten niet “onnodig” worden verhoogd. In VVD-jargon, en bovenaan op het lijstje: de lasten moeten “zo laag mogelijk” zijn. Ook belangrijk: de gemeentelijke financiën moeten “op orde” zijn.

Op economisch gebied zet de VVD nogal wat kanttekeningen bij het huidige beleid. De afgelopen jaren zijn er “kansen gemist” om onderwijs en (boven)lokale arbeidsmarkt goed op de economische behoeften aan te laten sluiten. Verder hebben de ontwikkelingen met het ooit groots aangepakte nieuwe bedrijventerrein Greenpark Aalsmeer zo goed als “stilgestaan”. Voor ondernemers moet het aantrekkelijk worden zich in Aalsmeer te vestigen, wat een gunstig effect zou hebben op de werkgelegenheid.

Tsunami aan berichten
Weinig te spreken zijn de liberalen over het zogeheten participatietraject dat de gemeente volgt. Anders gezegd, de gemeente betrekt burgers niet zorgvuldig genoeg bij belangrijke plannen, én het gebeurt vaak te laat. “De communicatie in de samenleving, afgezien van de tsunami aan persberichten van B&W, is beneden peil en burgerinitiatieven kosten soms wel een jaar om af te handelen. De VVD vindt het dan ook niet raar dat inwoners zich afvragen wat dit gemeentebestuur doet.”

Verder heeft de fractie de toekomst van de zorg hoog in het vaandel staan. Ze ziet kansen nu de gemeenten de zorgtaken van de rijksoverheid gaat overnemen, hoewel er ook risico's zijn. “De VVD vindt dat inwoners die zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Bovendien dient de kennis en ervaring met huidige zorgpartners, lokaal en regionaal, gekoesterd te worden.”

Nog een punt: het wordt tijd voor een goede balans tussen economie en leefbaarheid. De VVD doelt daarbij specifiek op Schiphol, waarvan Aalsmeer profiteert én hinder ondervindt. De fractie pleit ervoor dat er “snel een oplossing” komt.

Verkiezingsprogramma rond

De VVD heeft haar verkiezingsprogramma rond. Maar het wordt pas “later dit jaar” naar buiten gebracht, meldt de partij in een persbericht. De Aalsmeerse leden stelden het programma op 23 oktober vast.

Wat staat erin? De VVD schrijft over “diverse speerpunten”, zonder ze echter te concretiseren. Er wordt slechts een klein tipje van de sluier opgelicht. “Het merk Aalsmeer verdient meer aandacht.” De liberalen vinden dat de “ondernemende historie en houding van Aalsmeer” beter uit de verf moeten komen. Volgens hen kan de lokale economie op twee manieren een impuls krijgen: door beroepsmatig werk én vrijwilligerswerk. Op die filosofie haakt de titel van het verkiezingsprogramma in: 'Aalsmeer werkt!'

De kritische noten die fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Robert van Rijn donderdag bij de algemene beschouwingen kraakt, zullen overeenkomen met de 'speerpunten' van het verkiezingsprogramma. Dit omdat de beschouwingen zonder twijfel een voorbode worden van de strijd om de meeste zetels bij de raadsverkiezingen 19 maart volgend jaar. Alle fracties zetten hun beste beentje voor.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel