Vluchtelingen vanaf 10 oktober opgevangen

Door: Klaas Leegwater en Arjen Vos. Rondom de rap geregelde vluchtelingenopvang op het terrein van Legmeerdijk 161 rezen nogal wat vragen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente tot deze locatie is gekomen, of de omgeving wel op de hoogte is gebracht en wat de herkomst is van de vluchtelingen. Maar ook: is er hulp nodig vanuit de samenleving? We legden het voor aan de afdeling Voorlichting en kregen snel antwoord. In elk geval wordt de streefdatum van 1 oktober niet gehaald omdat de woonunits nog niet gereed zijn. De nieuwe streefdatum is 10 oktober.

Het gaat om 50 vluchtelingen die de afgelopen twee maanden in een sporthal in Diemen hebben doorgebracht. Het betreft vooral gezinnen met kinderen uit Syrië maar ook zijn er vluchtelingen afkomstig uit landen als Jemen, Afghanistan, Somalië en China (Oeigoeren).

Hoe is men precies tot de huidige locatie gekomen? “Eerder is gekeken naar meerdere mogelijke locaties, zoals bijvoorbeeld de sporthal aan de Thijsselaan. Alle locaties bleken om één of meerdere redenen uiteindelijk niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor de opvang. Het aanbod voor deze locatie is gekomen van de bewoner/eigenaar van Legmeerdijk 161. Het aanbod bleek uitvoerbaar en geschikt om gezond en veilig vluchtelingen te huisvesten. Mocht er vanuit het Rijk, de provincie en/of de veiligheidsregio in de (nabije) toekomst een aanvraag komen, gaan we serieus de mogelijkheden bekijken.”

De units voor de vluchtelingenopvang in aanbouw

Wie betaalt de kosten? “Het Rijk financiert de opvang.”

Is de gemeenteraad vooraf geïnformeerd over het besluit? “De gemeenteraad is per brief direct op de hoogte gebracht van het voornemen van de burgemeester om de vluchtelingen per 1 oktober op deze locatie onderdak te bieden.”

Komt er nog een bewonersbijeenkomst om de buurt goed te informeren en voor het beantwoorden van vragen die wellicht leven? “De omwonenden in de directe omgeving van de opvanglocatie hebben gelijk nadat de locatie geschikt bleek voor de opvang, een brief gekregen met daarin de contactgegevens van de gemeente. Wij denken dat dit een laagdrempelige manier is om met ons in gesprek te komen of ons vragen te stellen.”

De inrit naar de opvang aan de Legmeerdijk

De ontsluiting van de locatie aan de drukke verkeersweg Legmeerdijk lijkt in onze ogen onveilig voor vluchtelingen die te voet of per fiets de Legmeerdijk willen oversteken (bv voor winkelbezoek in Westwijk). Hoe is voorzien om dit veilig te laten gebeuren? “Wij hebben dat ook geconstateerd. Er zal in elk geval worden ingezet op zoveel mogelijk activiteiten en aanbod op het terrein zelf. Maar wellicht blijkt in de praktijk dat meer ondersteuning nodig is om de veiligheid te optimaliseren. Er worden daarvoor verschillende opties bekeken.”

Kunnen bewoners van Aalsmeer nog iets betekenen? “Mensen die iets willen doen om te helpen kunnen zich aanmelden op het e-mailadres vluchtelingen@aalsmeer.nl. Er is bijvoorbeeld behoefte aan vrijwilligers die taallessen kunnen geven. Verdere concrete hulpvragen zijn bij ons op dit moment nog niet bekend.”

Zie ook de berichtgeving in het Diemer Nieuws over de opvang aldaar: ‘Opvang verloopt goed’ en ‘Asielzoekers naar Aalsmeer’

Foto’s Arjen Vos

Lees vorig bericht

Vacature: bezorger van Müller brood en banket

Lees volgend bericht

Column: ‘Verwondering’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *