Starterswoningen aan Machineweg

Door: redactie. De gemeente Aalsmeer ontwikkelt in samenwerking met provincie Noord-Holland nieuwe woningen aan de Machineweg. Het gaat om 25 starterswoningen. Dit meldde de provincie woensdag in een persbericht. Het betreft een zogenaamde ‘probleemlocatie in het dorpslint’ waar onder voorwaarden woningbouw kan plaatsvinden. Wanneer met de bouw gestart zal worden is nog onbekend. Het gaat om het terrein van voormalig autobedrijf Colijn.

Het provinciebestuur heeft in Noord-Holland 22 locaties aangewezen waar de leefbaarheid ernstig is aangetast, plekken die om diverse redenen aan het verloederen zijn. Deze situaties hebben soms al langer dan tien jaar de aandacht. Ingrijpen in de bebouwing kan de ruimtelijke kwaliteit flink verbeteren, maar door de regelgeving voor woningbouw, landschap en natuur kwam het niet tot een oplossing. Eerst is een ontheffing noodzakelijk.

Ontheffing niet nodig
Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “Ik ben blij dat we in goede samenwerking met gemeente Aalsmeer woningbouw aan de Machineweg toch mogelijk kunnen maken. Want Noord-Hollanders willen dat er gebouwd wordt, maar willen ook dat het mooie groen in de provincie beschermd blijft. De plannen tasten het groen niet aan. Sterker, ze verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving juist. Een ontheffing is daarom niet nodig.”   

Samen met de gemeente hebben ontwerpers en een kostenspecialist van de provincie de randvoorwaarden opgesteld voor de nieuwbouw voor starters. Daarbij speelde het karakteristieke landschap van het lint van de Machineweg een belangrijke rol. Het bouwontwerp houdt goed rekening met de geluidsbeperkingen van het nabijgelegen Schiphol.

Geluidsbeperkende maatregelen
De bouwlocatie op Machineweg 17 A ligt onder de route van de Aalsmeerbaan. Daarmee schuurt het bouwen van 25 woningen wel met de intentie om zo weinig mogelijk woningen bloot te stellen aan vliegtuiglawaai. Door Gedeputeerde Staten is gezocht naar een oplossing binnen de bestaande regels voor vliegtuiglawaai. 

Om geluidsoverlast te beperken zijn er geen buitenbalkons of tuintjes ingetekend, maar een glazen atrium. Dit voorkomt samen met geluidsbeperkende maatregelen dat de nieuwe bewoners teveel last krijgen van eventuele geluidsoverlast door vliegverkeer. Op het terrein is veel plek voor groen, openbare ruimte, een fietsenstalling en parkeren.

Dit is een bewerkt persbericht van provincie Noord-Holland.

Foto’s Arjen Vos

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin