Speuren naar sporen

Op het terrein naast Zeilschool Aalsmeer waar firma De Nijs binnenkort onder de naam Women’s Eye zeven woningen gaat bouwen, werd de afgelopen weken archeologisch onderzoek verricht. Volgens de wetgeving is dat verplicht bij het ontwikkelen van dergelijke projecten. De firma IDDS die het onderzoek in opdracht van De Nijs uitvoert, laat weten dat er daadwerkelijk archeologisch materiaal gevonden is. Heel vroeger stond hier uitspanning De Driesprong, later uitgaansgelegenheid De Pannebar.
 
Uit historische kaarten, onder meer ‘De Kadastrale Minuut’ uit 1832 blijkt dat er in de achttiende en negentiende eeuw al van bebouwing sprake was. Om te beginnen zijn er daarom door IDDS proefsleuven gegraven waarbij een fundering uit die tijd is blootgelegd.
 
Volgens archeoloog Yolande Meijer zijn sporen ghevonden die teruggaan tot de zeventiende eeuw, waaronder funderingsresten, muurtjes, keldertjes en waterputten. Ook zijn er diverse vondsten gedaan. “Dan moet je denken aan aardewerk, metaal, dierlijk botmateriaal en consumptieafval. We kunnen mede daaruit vaststellen dat het hier niet gaat om een rijke herenboerderij maar om gewone mensen die hier woonden.”
 
Depot van erfgoed
Met harde borstels en troffels is de grond verder uitgekamd op zoek naar meer mogelijke interessante sporen uit het verleden. Maar vandaag laat Meijer weten dat er verder niks bijzonders meer is gevonden. Al het aangetroffene wordt bij het Depot van algemeen erfgoed van de Staat afgegeven. Mogelijk dat het materiaal een keer voor een tentoonstelling wordt gebruikt als daarom wordt gevraagd. 
 
Afgerond
De aangetroffen fundering is inmiddels verwijderd om nog een niveau dieper te kunnen onderzoeken. Hierin zijn sporen van houtbouw uit de zeventiende eeuw of nog ouder gevonden. Begin volgende week worden de werkzaamheden wat het archeologisch onderzoek betreft, afgerond. Dan kan verder worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein.
 
Verwacht wordt dat de bouw van de eerste drie woningen in het voorjaar van 2020 van start gaat.
 
Tekst Arjen Vos 
 
Foto's: archeologen graven rondom de gevonden fundering (foto Jan Jongkind), uitspanning De Driesprong 
 
(advertentie)
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin