Reageren op Woonvisie 2024-2030

Woningen langs de Bilderdammerweg wachten op sloop (Foto: Arjen Vos)

(Gemeentelijk persbericht) Sinds deze week ligt de nieuwe Woonvisie 2024-2030 zes weken lang ter inzage. Iedereen die dat wil heeft de mogelijkheid om op het stuk te reageren. De Woonvisie is zowel digitaal als op het raadhuis beschikbaar.

In de woonvisie wordt de gemeentelijke visie op het gebied van wonen in Aalsmeer vastgelegd. Zo wordt er geanalyseerd hoe het huidige woonmilieu eruit ziet, waar het knelt maar vooral ook welke kansen de gemeente ziet om de woningnood aan te pakken.

Conceptversie aangepast
Naar aanleiding van de conceptversie is er in april en mei met belanghebbenden en inwoners van Aalsmeer geparticipeerd. Op basis van deze feedback is de conceptversie aangepast tot een nieuwe versie van de woonvisie. Hierbij behoort ook een consultatieverslag, waarin staat opgenomen welke opmerkingen tijdens de participatie naar voren zijn gekomen, en hoe deze zijn verwerkt in het stuk.

Aanpakken van wooncrisis
In de gesprekken kwam volges de gemeente duidelijk naar voren hoe urgent de woonopgave in Aalsmeer is, zowel bij de inwoners als bij de professionals. Ook het college zegt deze urgentie te voelen en beschouwt het woonprobleem in Aalsmeer als de belangrijkste gemeentelijke opgave. Daarom zet de gemeente met de woonvisie actief in op het aanpakken van de woningcrisis, aan de hand van concrete nieuwbouwambities, innovatieve woonoplossingen en optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad.

Aalsmeer heeft een aantal grote nieuwbouwprojecten op stapel staan waarmee de gemeente vaart wil maken: Oosteindedriehoek, Westeinderhage en De Tuinen van Hornmeer. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte bieden voor (flexibele) woningbouw in de linten. Dit sluit volges de gemeente aan op de recente beleidsverruiming waar de provincie aan werkt.

Ter inzagelegging en besluitvorming
De nieuwe woonvisie is te bekijken op officielebekendmakingen.nl, of fysiek op het raadhuis in Aalsmeer waar een fysieke kopie van de woonvisie op te vragen is bij de receptie. Reacties kunnen worden opgestuurd naar wonen@aalsmeer.nl. Na afloop van de inzagetermijn worden de reacties geïnventariseerd en kan het zijn dat de woonvisie op basis van de ontvangen feedback nog gewijzigd wordt. Vervolgens wordt de woonvisie in oktober aangeboden aan de gemeenteraad voor officiële besluitvorming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin