PACT-café – ‘Iedere zorgvrager is potentiële hulpverlener’

“Ik ben een geplaagde zorgaanbieder.” Tijdens het PACT-café woensdagavond was dat de plastische binnenkomer van directeur Jan Dreschler van Zorgcentrum Aelsmeer. Thema van de politieke discussieavond in Bacchus was de actuele zorgproblematiek, vervat in het thema 'Op eigen kracht'. De zaal was met twintig man, van PACT-huize op een enkeling na, uiterst mager bezet. “We hadden gehoopt dat het helemaal vol zou zitten,” bekende Janny Oosterloo, die de avond namens de lokale progressieve combinatiepartij van PvdA, D66 en GroenLinks presenteerde.

Als man van de praktijk kwam Dreschler vertellen hoe zijn organisatie de zorg 'nieuwe stijl' voor zich ziet. “Afwachten is geen optie. Inkrimpen? Dan komen er mensen in de kou te staan. Wat wij willen, is méér doen en het ánders organiseren,” zei hij.

Dichtbij mensen blijven
“De grote lijn is dat we minder intramuraal doen en meer extramuraal. We willen dichtbij de mensen blijven. En een goed alternatief bieden aan mensen die buiten de boot vallen.” Het zorgcentrum gaat terug van 125 naar 75 plaatsen, meldde de directeur. Er worden veertig kamers omgebouwd tot twintig appartementen, die verhuurd worden en “waar het toch voelt als in een verzorgingshuis”.

Verder ziet Dreschler veel heil in het participeren in gezondheidscentra. In het centrum in Oost aan het Poldermeesterplein gebeurt dat al, in Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart is er onlangs een begin mee gemaakt en voor het nieuwe gezondheidscentrum naast het raadhuis lonkt eenzelfde perspectief. “Dichtbij verwijzers zitten om samen goede zorg te kunnen geven,” zo benoemde hij het voordeel.

Voortouw nemen
Op de PACT-avond was Jetty Voermans van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA een van de beide andere inleiders. In het besef dat het rijk zorgtaken grotendeels naar de gemeente doorschuift, gaf ze haar toehoorders een aantal adviezen.

“Neem het voortouw bij het bepalen van de uitgangspunten van het lokale WZW-beleid (wonen, zorg en welzijn – red.). Ga de gemeenteraadsverkiezingen in met een visie. En kijk goed naar ervaringen die ze in andere gemeenten en elders hebben,” zo raadde Voermans aan.

Weg uit raadhuis
Het publiek werd op zijn wenken bediend met de derde spreker. Dat was PvdA-wethouder Jan Steven van Dijk van Hollands Kroon, die vertelde hoe zijn gemeente nieuwe zorgplannen heeft opgepakt samen met drie andere gemeenten in de kop van Noord-Holland. Proactief. Met de burger centraal, en uitgaande van diens “eigen kracht”. Troef wordt (want niks is nog rond) het formeren van wijkteams, die “de spin in het web” zijn in een bepaald gebied.

“De wijkteams informeren, adviseren, signaleren en verlenen hulp, zijn herkenbaar en benaderbaar, krijgen een eigen budget en vormen een mix van professionals en vrijwilligers,” legde Van Dijk uit. “We willen ze niet in het raadhuis zien!” Anders gezegd, ze moeten volgens de PvdA'er op de plek aanwezig zijn waar het allemaal gebeurt, ín de wijken.

Weinig discussietijd over
Pikant was de opmerking van Van Dijk dat “iedere zorgvrager een potentiële hulpverlener is”. Ook als je “tot je nek verlamd bent, maar je kop is nog goed”, kun je “heel blij” zijn wanneer je iets voor anderen kunt betekenen.

Omdat de inleiders nogal lang van stof waren, bleef er niet veel ruimte voor discussie meer over. Niet dat ze saai waren. Alle drie wisten ze het publiek te boeien. “Er is veel nieuwe input op ons afgekomen,” oordeelde Janny Oosterloo dan ook aan het eind, de gevoelens van de zaal goed aanvoelend.

Iedereen worstelt
PACT'er Ronald Fransen had tijdens de discussie al geconstateerd dat hij “als eenvoudig raadslid geen fluit” van de zorgmaterie afweet. “Het is vanavond alleen maar ingewikkelder geworden. Straks moet ik hier in de gemeenteraad nog iets van gaan vinden ook,” verzuchtte hij.

Ook de aanwezige CDA-wethouder Ad Verburg wees erop dat er “nog een hele slag te maken” is. Volgens hem “worstelt” iedereen met de materie – B&W, raad en “ook de ambtenaren”. Daar komt bij, en daar wezen alle sprekers op, dat diverse onderdelen nog op losse schroeven staan.

Maar ondanks alles zijn er “absoluut ook kansen”, meende Jetty Voermans. Vooral doordat er “meer maatwerk” mogelijk is wanneer de gemeente de zorg voor haar rekening neemt. Haar supertip: “Hou op met het ingewikkelde indicatiesysteem voor lichtere zorg.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel