Overtredingen bij controle bedrijventerrein

In 2014 werd op een bedrijventerrein aan de Aalsmeerderweg een illegale sigarettenfabriek ontmanteld (foto archief AV)

(Gemeentelijk persbericht) Bij een integrale bedrijvencontrole op 24 augustus is dit keer een deel van een bedrijventerrein aan de Aalsmeerderweg bezocht. Diverse partners waaronder de gemeente Aalsmeer, politie en Dienst Justitiële Inrichtingen hebben daarbij samen gebiedsgerichte controles uitgevoerd.

Deze integrale handhaving heeft als doel meer inzicht te krijgen in de bedrijvigheid in de gemeente Aalsmeer en mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving. De controles richten zich op de leefomgeving maar er is ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit zoals bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel. Met behulp van de controles wil de gemeente een volledig beeld krijgen van de activiteiten in de bedrijfspanden en de mensen waarschuwen voor eventuele aanwezige risico’s die ondermijning en onjuist gebruik van bedrijfsruimtes met zich meebrengen.

Resultaten
In totaal zijn zo’n vijftien bedrijven bezocht. Tijdens de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. In meerdere bedrijfspanden zijn personen aangetroffen die daar woonachtig zijn en niet (juist) ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Wonen in een bedrijfspand is verboden. Het kan gevaarlijk zijn voor de illegale bewoner(s) zelf. En voor de hulpdiensten als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Niet ingeschreven staan op een woonadres kan ook nadelige gevolgen hebben voor allerlei regelingen. Daarnaast kunnen bewoner zo ‘onzichtbaar’ zijn waardoor er in geval van nood geen hulp kan worden verkregen. Daarom is het belangrijk dat alle inwoners bij de gemeente staan ingeschreven op een juist woonadres. Daarvoor bestaat de Basisregistratie Personen (BRP).

Verder werd tijdens de controle geconstateerd dat meerdere tweedehandshandelaren en opkopers niet ingeschreven staan in het Digitaal Opkopersregister (DOR). In dit systeem moeten tweede-handshandelaren en opkopers van goederen hun goederen registreren. Met deze registratie wil de overheid voorkomen dat (onbewust) gestolen producten worden ingekocht van criminelen. Wie niet aan de registratieplicht voldoet kan een bekeuring krijgen.

Vervolg
Regelmatig voeren bovengenoemde partijen onaangekondigd integrale handhavingscontroles uit. Tijdens een dergelijke controle wordt gecontroleerd of er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Hiermee wil de gemeente Aalsmeer werken aan de veiligheid van de bedrijventerreinen en een gezond ondernemersklimaat.

Wat kunt u doen?
In de strijd tegen ondermijning werkt de gemeente Aalsmeer samen met andere partners. Maar u kunt ook zelf iets doen. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via 112 bij spoed en via 0900 8844 als er minder haast bij is. Doet u liever anoniem een melding? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000, of online via meldmisdaadanoniem.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin