OVAK en ANBO waakzaam 2015 in

De ene heeft ruim tweeduizend leden, de andere zo'n vijfhonderd. Deze week hielden de beide ouderenorganisaties hun nieuwjaarsreceptie, op vertrouwd terrein en op het bekende moment.

De OVAK (Ouderenvereniging Aalsmeer-Kudelstaart) trok dinsdagavond in de burgerzaal van het gemeentehuis zo'n honderdvijftig man; dat was weleens meer geweest. Onder hen burgemeester Jobke Vonk en, niet voor het eerst, wethouder Ad Verburg van zorg. Op de borrel van de ANBO Aalsmeer woensdagmiddag in Buurthuis Hornmeer kwamen zo'n zestig personen af, wat juist opmerkelijk veel was – stoelen bijzetten dus.

Niet in de steek laten
Richtten de voorzitters in hun speeches de aandacht op dezelfde voor ouderen belangrijke kwesties? Zeker wel, grotendeels zelfs. Natuurlijk stond bij beide organisaties de nieuwe koers centraal die in de zorg wordt bewandeld en waarin de gemeente sinds 1 januari de voortrekker is.

“Het uiteindelijke doel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten. We mogen niet toegroeien naar een maatschappij die haar ouderen in de steek laat,” stelde Iman Mosselman van de OVAK. De vereniging zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen, net als de ANBO.

Positieve kansen
“Er zal steeds meer van onszelf gevraagd worden. We zullen, als we hulp nodig hebben, ook goed moeten nadenken wat we zelf willen en wat we zelf nog kunnen,” zei Janny Oosterloo van de ANBO. “En niet als vanzelfsprekend naar de professionals en welzijnsinstellingen kijken die alles wel even voor ons zullen oplossen. Dat is een hele omslag die voor sommige mensen misschien als bedreigend ervaren wordt.”

Oosterloo sombert niet, maar ziet wel degelijk ook heil in de zorgveranderingen. “Ik denk dat de nieuwe manier van werken, met hulp en hulpaanbieders dicht bij de mensen, veel positieve kansen biedt. Maar je verandert niet van de ene dag op de andere de mensen die al jaren met hart en ziel op de oude manier hulp boden.”

Nieuw: de VOA's
Beide voorzitters wezen op een nieuw fenomeen in Aalsmeer, de Vrijwillige Ouderen Adviseur, afgkort tot VOA. Dat is iemand die kan dienen als opvang voor ouderen die moeilijk de weg kunnen vinden in zorgland. Of hulp zoeken om bijvoorbeeld uit hun sociaal isolement te komen. Of graag een steunpilaar bij zich willen hebben bij de zogenoemde keukentafelgesprekken.

De VOA's, in totaal nu elf goed opgeleide vrijwilligers, zijn volgens Mosselman geen bemoeizuchtige types die alles voor de oudere regelen. Nee, ze kijken samen met de oudere naar een “juiste oplossing” voor problemen. “Daarbij blijft de cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten en wordt er dus niets opgelegd,” aldus de OVAK-voorman.

Volop activiteiten
Mosselman en Oosterloo keken met voldoening terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. Daguitstapjes, een midweektrip, tennissen, kaarten, cursussen, een rondvaart, stadswandelingen, fietstochten, seniorenfilmmiddagen, lezingen, presentaties, etentjes enzovoort.

Kortom, er was bij de twee ouderenverenigingen in 2014 een keur aan activiteiten. Voor elk wat wils. En dat gaat in dit nieuwe jaar weer gewoon door. Zowel bij OVAK als ANBO, ieder met eigen accenten.

● Meer weten over OVAK? Klik hier
● Meer weten over ANBO Aalsmeer? Klik hier

Foto's: de ANBO (boven) borrelde woensdag in het buurthuis, de OVA dinsdag in de burgerzaal. (foto's respectievelijk Frans Huijbregts en Nel van der Ven)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin