Opkoopbescherming moet misbruik tegen gaan

Wonen aan de Nicolaas Walensdreef in Stommeerhof (Foto archief AV/Arjen Vos)

(Gemeentelijk persbericht) Wie een huis koopt in Aalsmeer met een WOZ-waarde tot 423.000 euro, wordt verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. De regeling wordt waarschijnlijk in juli 2023 van kracht.

“Er is een schaarste op de woningmarkt. Nu zien we dat goedkope woningen worden opgekocht door beleggers en mensen die deze woningen kopen voor de verhuur. Hierdoor worden de goedkope woningen nog schaarser voor doelgroepen zoals starters en personen met een middeninkomen,” aldus wethouder wonen Willem Kikkert, “de invoering van de opkoopbescherming moet hier een eind aan maken. Hiermee houden we oog voor de mensen die een betaalbare woning willen kopen in Aalsmeer. De regeling gaat gelden voor woningen die na ingang van de regeling zijn aangekocht.”

Bij nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Met de opkoopbescherming wil het college dit nu ook voor een deel van de bestaande bouw verplichten. Dat betekent dat het verboden wordt om een woning in een bepaalde prijsklasse binnen vier jaar na aankoop te verhuren.

Als de gemeenteraad akkoord gaat geldt het verbod voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot 423.000 euro; zo’n 60 procent van het totaal aantal koopwoningen. In Amsterdam ligt deze grens op 512.000 euro en in de gemeente Haarlem 389.000 euro (beide prijspeil 2022).

Uitzonderingen
Verhuren mag overigens wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Ook mag de woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Dat is ook het geval als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Die kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met 29 maart gebruikmaken van de inspraakprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin