Officiële mededelingen 24 augustus 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 33 2023

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Moruz C.D., geboren 01-04-1997, datum voornemen 18-08-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd
– Oosteinderweg 529, 1432 BK, (Z2023-00000922), het gebruik van loodsen ook voor stille opslag en opslag door derden. Verzonden: 17 augustus 2023
– Kudelstaartseweg 211, 1433 KG, (Z2023-00000885), het na-isoleren van het dak. Verzonden: 15 augustus 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u onderaan deze advertentie:
– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z2023-00000229), het aanpassen van de brandscheiding. Verzonden: 18 augustus 2023
– Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 en 92, 1433 GM, (Z2023-00000190), het wijzigen van de omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-2020-5952 (voorheen Z20-091091) middels het realiseren van een kelder onder de woning van kavel 6 en het wijzigen van de dakkapel in het voordakvlak van kavel 2 en het wijzigen van de kleur- en materiaalstaat. Verzonden: 18 augustus 2023
– Oosteinderweg 75A, 1432 AE, (Z2023-00000163), het bouwen van steigers en het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een bootverhuurbedrijf voor maximaal 6 boten. Verzonden: 17 augustus 2023
– Helling 3, 1431 BR, (Z2023-00000356), het koppelen van twee bestaande (halve) dakkapellen aan de voorgevel. Verzonden: 16 augustus 2023
– Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z23-014445), het uitvoeren van graafwerkzaamheden t.b.v. watergang. Toelichting: als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0528. Verzonden: 16 augustus 2023
– Middenweg 5, 1432 DE, (Z2023-00000874), het uitbreiden van het pand met dockshelters en kuil, hekwerken, fietsenstalling. Verzonden: 16 augustus 2023
– Rozenhof 57, 1431 RT, (Z2023-00000731), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 augustus 2023
– Mr. Jac. Takkade 33b en 33c, 1432 CB, (Z23-014033), het vervangen van de twee bestaande bedrijfswoningen. Toelichting: Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw zaaknummer gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0495. Verzonden: 16 augustus 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTEN VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
• Parkeerplaats Dreef (Z2023-00001751), Nationaal cirucus Barani op 17 juli 2024 t/m 21 juli 2024; ontvangen 14 augustus 2023
• Loswal/Aanlegsteiger in Kudelstaart (Z2023-00001806) Sinterklaas intocht en rondrit door Kudelstaart op 25 november 2023, ontvangen 18 augustus 2023

EVENEMENTEN VERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Parkeerplaats centrum (Z23-008872), Feestweek Aalsmeer op 3 september t/m 9 september 2023; verleend 16 augustus 2023
• Op en nabij de Westeinderplassen en bij de watertoren (Z23-026623), Vuur en Licht op het Water op 2 september 2023; verleend 16 augustus 2023
• Pontweg (Z23-015542), Pramenrace Aalsmeer op 9 september 2023; verleend 17 augustus 2023
• In de loods Van Vliet Containers aan de Rietwijkeroordweg 33 (Z2023-00000620) Techniek Driedaagse van 3 t/m 5 oktober 2023, verzonden 17 augustus 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VENTVERGUNNING (VERLEEND)
• Westeinderplassen (Z2023-00001744) verkoop van ijs en frisdranken op het water met een boot van 15 augustus 2023 t/m 14 augustus 2028, verzonden 16 augustus 2023

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.
• Poldermeesterplein, Praamplein en WC Kudelstaart (Z2023-00001808) verkoop van kamerplantjes t.b.v. Scouting Tiflo Aalsmeer op 21 oktober 2023, ontvangen 20 augustus 2023

INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
• Door gemeente Aalsmeer (Z2023-00000559), Aalsmeer Bloemen Tour op 16 september 2023; ingetrokken op 4 augustus 2023

ONTHEFFING RECREATIEF NACHTVERBLIJF BUITEN KAMPEERTERREINEN (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.
• Akkers van Ravestein (Z2023-00001668), overnachten op de akkers van Ravestein van 13 tot en met 26 juli 2024; verleend 16 augustus 2023

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.
Parkeerplaats(en) voor opladen elektrische motorvoertuigen:
– Sweelinckstraat, ter hoogte van huisnummers 1 t/m 7
– Mendelstraat, ter hoogte van huisnummers 36 t/m 38

TER INZAGE:
– t/m 24 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ met bijbehorende stukken (Z23-055649)
– t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ (Z23-005851) met bijbehorende stukken
– t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘green park aalsmeer dg2 west’ en besluit hogere grenswaarde (Z21-086390)
– t/m 1 september 2023: bestemmingsplan Oosteindedriehoek, Exploitatieplan, besluit wet geluidhinder en beeldkwaliteitplan (Z22-011581)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.

Openingstijden raadhuis
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 19.30 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag: 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play. De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’. Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin