Nieuwe vrachtwagenrijbaan van achterkant veiling langs Middenweg naar N201

Via een vrije vrachtwagenrijbaan langs de Middenweg wordt veiling FloraHolland over enkele jaren rechtstreeks verbonden met de N201. Er komt een nieuwe veilinguitgang aan de Hornweg ter hoogte van de huidige stapelwagenoversteek. Door die extra rijbaan – uitsluitend voor uitgaand vrachtverkeer in de veilingspits – verbetert de verkeersdoorstroming rond de veiling. De effecten voor de directe omgeving zijn beperkt.

Maar zeker is dat allemaal nog niet. Wel ligt de wens er. De wethouder, Ad Verburg van economische zaken, is een groot voorstander. B&W heeft de gemeenteraad onlangs een voorstel gestuurd om het plan van deze strekking, onder de naam 'OLV Greenport Aalsmeer', verder uit te laten werken. OLV staat voor Ongestoord Logistieke Verbinding. Komende donderdag vindt er 's avonds in het beraad een eerste bespreking over plaats. Op 14 november gaven Verburg en andere bij de OLV betrokkenen een voorproefje tijdens het openbaar informatief overleg van B&W met de gemeenteraad.

Belangen omgeving
Ideeën voor een aparte vrachtwagenstrook tussen veiling en provinciale weg zijn er al jaren. Er zijn enkele onderzoeken verricht, maar het leverde niks concreets op. Sta-in-de-weg was met name dat een extra in- en uitgang aan de Zwarteweg/Hornwegzijde van het veilinggebouw “botst met de belangen van de omgeving”. Dat meldde adviseur Arjan Donkersloot van het project OLV Greenpark op het overleg.

Het bleef stil, zo stil dat zelfs de Stadsregio Amsterdam zich openlijk afvroeg of het er nog van kwam. Ze had er nota bene een bedrag van € 1,6 miljoen voor klaarliggen. Dat zou de stadsregio graag vergeven, want de OLV past mooi in het toekomstplaatje voor versoepeling van regionale verkeersstromen.

Beter doorstroming knelpunt
Inmiddels, zo vertelde Donkersloot, is er nieuw onderzoek gedaan. Er zijn diverse opties bestudeerd – van een ongelijkvloerse uitgang aan de Legmeerdijk tot een nieuwe oprit op de N201 vanaf FloraHolland-Oost. Eén optie kwam er volgens de adviseur overduidelijk het beste uit: een uitgang aan de achterzijde van de veiling, uitsluitend voor vertrekkend vrachtverkeer, een beperkte openstelling in de middagspits, plus een extra ingang voor FloraHolland-Centrum aan de Legmeerdijk tussen de hoofdingang en N201.

Voordeel van de vrije vrachtwagenrijstrook tussen veiling en N201 langs de Middenweg is dat deze het meeste soelaas biedt voor de kruising Legmeerdijk-N201. Want bij dat knelpunt wordt de doorstroming beter. Belangrijk in de ogen van Donkersloot is echter ook dat deze oplossing ertoe leidt dat automobilisten minder gebruik zullen maken van lokale wegen. Minder sluipverkeer komt de leefbaarheid ten goede.

Drie keer zo druk
Volgens de veiling en de in de VGB verenigde groothandelaren is de OLV Greenport bittere noodzaak. Zelfs als de verkeersdrukte hetzelfde blijft als op dit moment. Dat beaamde wethouder Verburg op 14 november. “Ook in de huidige situatie geeft zo'n vrije vrachtwagenbaan verlichting,” zei hij.

Maar de noodzaak voor de OLV is des te groter omdat de veiling voorspelt dat het op de lange termijn drie keer zo druk wordt op het knelpunt Legmeerdijk-N201. Coen Meijeraan van FloraHolland benadrukte dat voor de bloemen- en plantenhandel “een betrouwbare logistieke stroom” van levensbelang is.

Schepje er bovenop
VGB-directeur Robert Roodenburg deed er nog een schepje bovenop om twijfelende raadsleden tot zwijgen te brengen. Want in de driemaal-zo-druk-prognose zijn producten die buiten de officiële veilingprocessen om verhandeld worden maar wel op FloraHolland komen, niet meegerekend. Bovendien komen er steeds meer planten. “En planten nemen meer volume in dan bloemen,” aldus Roodenburg.

Woningen bereikbaar
Of de gemeenteraadsleden onder de indruk zijn, zal donderdag moeten blijken. Ze zullen er op hameren dat de gevolgen van de aanleg van de vrachtwagensluis naar de N201 voor de directe omgeving binnen de perken blijven. We zullen naar verzachtende maatregelen voor de omgeving moeten omkijken, zei Verburg al. “En de woningen langs de Hornweg moeten te allen tijde voor bewoners en hulpdiensten bereikbaar blijven. Dat is een voorwaarde,” aldus de wethouder.

● Inspreken over OLV Greenport Aalsmeer tijdens het beraad is mogelijk. Aanmelden bij de griffie (387660), tot donderdag 28 november 12.00 uur
● Kijk hier voor meer informatie over de OLV (klik 'Beraad' aan bij 'Agenda's en vergaderstukken', ga naar vergaderdatum, kies '28 november' en kijk daar onder kopje 4. Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer; mét downloads)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel