Molenvliet ook voor voetgangers afgesloten

Twaalf meter lange damwanden worden in de dijk gestoken. (Foto Jan Hofstra)

Update. Bijna twee weken al is het fiets- en wandelpad langs de Molenvliet afgezet vanwege het verstevigen van de dijk. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de hoofdgasleiding die ondergronds langs de dijk loopt. De buis met een doorsnee van 40 centimeter kwam volgens de aannemer steeds meer onder druk te staan. Anders dan de afzetting doet vermoeden is dat niet alleen voor (brom)fietsers. Ook voor voetgangers is de doorgaande route geheel versperd. Maar dat gelooft niet iedereen.

Foto Arjen Vos

Bij het verschuiven van de grond zou de gasleiding beschadigd kunnen raken. Om dat te voorkomen worden twaalf meter lange damwanden in de grond gestoken. Eerst gebeurde dat aan de kant van het Seringenpark, aansluitend werd de waterkant aan de Molenvliet onder handen genomen. Vanwege de aanwezigheid van de begraafplaats kan het op deze strook niet anders dan dat de damwand aan de binnenzijde van de Molenvliet komt. De oever krijgt nu over een strook van zo’n 200 meter een opstaande rand. De ruimte tussen fietspad en damwand wordt opgevuld met grond. Het hier zo kenmerkende riet zal de metalen afscheiding aan het oog onttrekken.

Uitbaggeren
Stommeermolenbewoner Jan Hofstra is blij met het werk maar hoopt wel dat er nog een vervolg aan gegeven wordt. “De gemeente zou de tocht eens goed moeten uitbaggeren. Dat is 30 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Het water wordt steeds ondieper doordat de slootkanten afkalven. Gevolg is dat het water in de zomer sneller opwarmt, de planten omhoog komen en de vissen doodgaan. Met een goede diepte stroomt ook het water wat ik uit de polder maal een stuk beter weg.”

Foto Wiggert Vos

Niet serieus genomen
Ondertussen stoten fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden geregeld hun neus tegen de afrastering waarachter de dijkverbetering plaatsvindt. De waarschuwingsborden aan weerszijden van de Geijlwijckerweg worden duidelijk niet door iedereen serieus genomen. Met name wandelaars en trimmers denken dat er wel een mogelijkheid is om de hindernis te kunnen omzeilen. Keer op keer wordt echter bakzeil gehaald en kan men het hele stuk weer terug. Duidelijker bebording expliciet voor die doelgroep zou in dit geval niet overbodig zijn. Het einde van de blokkade is echter in zicht. Als alles volgens verwachting verloopt kan men hier over een week weer doorsteken.

Tekst Arjen Vos

Naschrift molenaar Jan Hofstra:

De oorspronkelijke bedoeling van het hoogheemraadschap van Rijnland was om de dijk breder te maken en het talud flauwer, net zoals het stuk bij het kippenbruggetje. Dit is aan de zuidoostkant (veilingkant) van de molen ook gedaan, maar aan de noordoostzijde (zijde begraafplaats) bleek de hoofdtransportleiding van het aardgas zo dicht bij de oude dijk te liggen dat deze in de nieuwe dijk zou komen te liggen. En omdat men in een waterkerende dijk geen grote leidingen wil hebben kon dat niet doorgaan. Om die reden wordt er aan de dijk tussen de molen en de begraafplaats niets gedaan en om de dijk toch aan de nieuwe normen te laten voldoen wordt daar een stalen damwand aan de zijde van de Molenvliet geplaatst.
Aan de andere zijde van de begraafplaats ligt de leiding verder uit de dijk en heeft men de dijk volgens plan breder gemaakt. Dit stuitte echter op verzet van de Gasunie omdat die bang is dat al het extra aangebrachte gewicht aan klei een horizontale kracht in de grond zou geven, waardoor er extra zijdelingse druk op de leiding zou kunnen komen. Omdat te voorkomen zijn daar aan de binnenzijde van de dijk korte stalen damwanden aangebracht.
Voor de droogmaking van de Oosteinderpoel maalden zowel de Stommeermolen als de Hornmeermolen hun water uit in deze poel. Toen men deze veenplas droog wilde maken moest een voorziening worden getroffen om het water van beide molens op een andere wijze af te voeren. Op kosten van de Oosteinderpoelpolder is toen de Molenvliet aangelegd. Deze polder was dus eigenaar en onderhoudsplichtig. De rechten en plichten van de polder zijn overgegaan op Rijnland zodat niet de gemeente maar het waterschap moet zorgen voor de juiste diepte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel