Memo schept duidelijkheid over Westeinderhage

Tijdens de commissievergadering op 26 november ontbraken duidelijke concrete gegevens over wat er met Westeinderhage staat te gebeuren. Het commentaar van deze vergadering op AalsmeerVandaag droeg dan ook niet voor niets de titel ‘Westeinderhage, eisen zonder garanties’. Ter voorbereiding van de behandeling van het plan in de raadsvergadering van donderdag 12 december had het College hier gelukkig iets aan gedaan. Er verscheen een memo van wat er tussen de Raad, het College en initiatiefnemer van Ommen & de Groot was afgesproken.

Er werd gerefereerd naar een tweetal besloten sessies, op 29 augustus en 26 september, waar aan de hand van een financieel rekenmodel inzichtelijk was gemaakt wat de effecten zouden zijn van meer groen en water en een meer gedifferentieerd woningbouwprogramma. Als randvoorwaarde gold wel dat het plan haalbaar en uitvoerbaar moest zijn. Met dergelijke uitgangspunten is min of meer voorspelbaar wat er staat te gebeuren: Wenst u meer woningen voor starters en jongeren, dan zal dat ten koste gaan van rijtjeswoningen. Het financieel verlies zal daarbij gecompenseerd moeten worden door woningen die meer geld opbrengen: de twee-onder-één-kap en de vrijstaande woning. Meer groen en water, dat kan wel maar dan is het plan niet haalbaar.

Het resultaat is een woningbouwprogramma conform de woonagenda, 25 procent sociale huur en 30 procent middelhuur. Het totaal blijft vrijwel gelijk, 273 in plaats van 275 woningen. Het percentage groen gaat iets omhoog, van 15 naar 16,6 procent en het percentage water omlaag, van 13 naar 10,5 procent.

Bilderdammerweg
In de memo was ook te lezen dat met de Raad was afgesproken dat voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan er overeenstemming moet zijn bereikt over het doortrekken van het vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg en het aanpassen van de kruisingen Bilderdammerweg – Geerland – ontsluiting Westeinderhage. Over een koppeling met het verke

ersplan voor Kudelstaart stond niets vermeld, onderling was afgesproken dat later te behandelen. Dick Kuin van AA ging er vanuit dat die afwikkeling wel goed komt en dat er geen reden was om het plan tegen te houden

Geloofwaardig
Willem Kikkert van D66 constateerde dat tijd kwaliteit is. Hij vond het een fantastische zet dat het plan was aangehouden, het plan dat er nu lag vertoont volgens hem een meer gedifferentieerd bouwprogramma.

Dat hij er in de commissievergadering van 16 mei van overtuigd was dat er minder woningen moesten komen, 250 in plaats van de geplande 275, meer groen, 25 in plaats van 15 procent en meer water, 20 in plaats van 13 procent, maakten zijn woorden wat minder geloofwaardig.

Stedenbouwkundig plan
Jelle Buisma van de PvdA, was niet te betrappen op het wijzigen van perspectief, hij was destijds op huwelijksreis. Als man van de procedures vroeg hij zich af of er, na het vaststellen van de startnotitie, nog ruimte is om met elkaar in te gaan op de ruimtelijke kaders. Portefeuillehouder Van Duijn wilde de Raad tegemoet komen en beloofde het stedenbouwkundige plan, de onderlegger voor het bestemmingsplan, ter bespreking, in een sessie of commissievergadering, voor te leggen.

Unaniem werd het voorstel aanvaard.

Tekst: Joop Kok, foto: archief AalsmeerVandaag

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin