Meer vliegtuigherrie, ook meer compensatie

De vliegtuigherrie wordt de komende jaren “niet minder” in Aalsmeer. Toch “durft” wethouder Rik Rolleman van Schipholzaken de stelling aan dat Aalsmeer wijzer is geworden van de Alderstafel. Hij baseert zich daarbij op een aantal duidelijke toezeggingen, vooral voor compensatie voor schrijnende gevallen onder de Aalsmeerbaan. Verder is hij gematigd optimistisch over de toekomst. Zijn hoop is gericht op aanvullende compensatie voor de geluidsoverlast, op betere Schiphol-informatie zodat burgers weten waar ze aan toe zijn, en op nieuwe hinderbeperkende maatregelen.

De Alderstafel is het belangrijkste overlegplatform over Schiphol-aangelegenheden. De overlegtafel, die de regering adviseert over ontwikkelingen van de luchthaven, heeft na vijf jaar werk zijn eindrapport klaar. De conclusies daarin voor Aalsmeer stemmen niet vrolijk. Na een pittige brief aan de verantwoordelijken en nader overleg, dat leidde tot toezeggingen, heeft B&W zich niettemin akkoord verklaard met de door de Alderstafel voorgestelde vervolgstappen. “We hebben elkaar wél nodig,” zegt de wethouder.

Geheimhouding ramp
Op het gemeentehuis praat Rolleman deze week de lokale pers bij over de stand van zaken rond Schiphol. Eindelijk kan hij vrijuit spreken. “Het was een ramp de afgelopen tijd, omdat de stukken van de Alderstafel niet openbaar waren.” Het eindrapport moest eerst naar Den Haag. Intussen werd alleen de gemeenteraad achter gesloten deuren geïnformeerd, ook over de vinnige brief van B&W vorige maand.

Maar de raadsleden mochten hun mond niet opendoen. Dat was lastig, want ze kwamen op de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober met een unaniem aangenomen motie die diende als steun in de rug voor de wethouder Rolleman. De motie vraagt van de wethouder zich “actief in te zetten” om méér voor Aalsmeer te bereiken dan tot nu toe het geval is geweest. Maar door alle geheimzinnige gedoe kon de buitenstaander niet begrijpen waar de motie precies op doelde. De brave burger kon slechts denken: 'Het zal wel niet lekker zitten met de geluidsoverlast.'

Aalsmeer de dupe
En dat klopt. In het op 8 oktober aan de minister gepresenteerde Aldersrapport staat dat de zuidoosthoek, waarin Aalsmeer ligt, er “heel slecht” vanaf komt. “Het zijn de woorden van Hans Alders zelf,” benadrukt Rolleman op de persmeeting.

De wethouder wijst erop dat het in 2008 gesloten Aldersakkoord voor Aalsmeer “niet heeft opgeleverd wat we verwacht hadden” destijds. Op drie terreinen pakte het negatief uit. De hinderbeperkende maatregelen leverden weinig op. “Er is 12% minder geluidshinder dan toen, maar dat geldt alleen niet voor Aalsmeer.” Ook de regelgeving werkte averechts. Zo mag de gemeente in de zogenoemde LIB-zones niet bouwen en is ze wat bestaande woningen betreft aan handen en voeten gebonden door het rijk.

Beter bedeeld
Het derde terrein is de compensatie, voor individuele gevallen (€ 10 miljoen beschikbaar) en voor 'leefomgevingsprojecten' in de gehinderde regio (€ 20 miljoen). Zwanenburg, dat geen nieuwbouw mocht plegen, kreeg ter compensatie een dorpshuis voor € 8,5 miljoen. Aalsmeer ontving niks. Het geld dat binnenkwam voor de sloopzone (€ 2,8 miljoen), is bestemd voor dat specifieke gebied onder de Aalsmeerbaan. Dat is géén leefomgevingsproject, benadrukt de wethouder.

Rolleman verwacht dat Aalsmeer “echt goed bedeeld wordt met een som geld” door het nieuwe afsprakenpakket dat er nu ligt. “Geld waarmee de leefomgeving goed verbeterd kan worden, zodat iedereen er iets aan heeft.” Als mogelijke projecten noemt hij de sporthal bij de nieuwe school aan de Dreef of een facelift voor het Hornmeerpark.

Versneld uitgekeerd
Van de € 10 miljoen voor schrijnende gevallen – mensen die overal buiten de boot vallen, maar ernstig gedupeerd zijn door de vliegtuigherrie – is geen cent naar Aalsmeerse gezinnen gegaan. Er is echter nog € 3 miljoen over. “Er is ons toegezegd dat geld voor schrijnende gevallen hier versneld wordt uitgekeerd.”

Bovendien staat er in de nieuwe afsprakenlijst dat wie de meeste geluidsoverlast te verduren krijgt, voorrang heeft bij compensatie. Dat is volgens Rolleman goed nieuws voor Aalsmeer. Hij zegt tot zijn vreugde gemerkt te hebben dat de Schiphol-gemeenten en andere betrokken partijen inmiddels serieus doordrongen zijn van de ernst van de Aalsmeerse situatie. Dat helpt, denkt hij.

Graag aan tafel
Hoewel Aalsmeer de afgelopen jaren eerder méér dan minder geluidsoverlast ondervonden heeft, is het in Rollemans ogen zinvol dat er verder gestudeerd wordt op nieuwe hinderbeperkende maatregelen. “Zo wordt er gekeken naar andere startmethodes, waarbij vliegtuigen sneller omhoog gaan.”

Hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente staat dat ze eindelijk eens dichter bij het vuur wil zitten. Als opvolger van de Alderstafel, waarin Aalsmeer geen rechtstreekse vertegenwoordiger heeft, wordt er begin 2014 een nieuwe organisatie gelanceerd, de Omgevingsraad Schiphol. “Onze inzet is om daar aan tafel te komen,” zegt Rolleman. “De agenda van de raad is breder. Daar wordt ook over regelgeving en compensatie gesproken.” Zijn motto: hoe dichterbij, hoe directer de informatie en hoe korter de lijnen.

Hoofdpijndossier
Schiphol is een “ingewikkeld dossier”, weet de wethouder. Voor de insider is het al moeilijk te snappen, laat staan voor de leek. “Ja, het is een hoofdpijndossier, maar het leeft in Aalsmeer,” beseft hij ook. In héél Aalsmeer, want behalve de Aalsmeerbaan, zijn ook de Zwanenburgbaan (de vliegtuigen gaan recht over Kudelstaart) en de Kaag- en Buitenveldertbaan boosdoeners.

Heeft Rik Rolleman misschien nog iets vrolijkers te melden? Zeker, want het nachtregime van de luchthaven moet vanaf november een half uur eerder ingaan. In de praktijk is dat tussen 10.30 en 10.40 uur. Voor wat het waard is.

● Klik hier voor links naar eindrapport Alderstafel
● Meer informatie op Schiphol-pagina's van gemeentewebsite
● Op website BezoekBAS van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is op een kaart live te zien waar vliegtuigen in de lucht zijn
● Klik hier voor optreden Hans Alders vorig jaar in Crown: 'Komende jaren meer vlieghinder voor Aalsmeer'
● De Alderstafel organiseert vanavond een bewonersbijeenkomst over zijn eindrapport. Hans Alders zelf spreekt ook. Locatie: Fox-theater, Taurusavenue 18, Hoofddorp (achter station naast nieuwe P&R). Aanvang 18.30 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin