Janny Oosterloo (ANBO): ‘Feesten bindt!’

Hoogtepunt van het jaar 2013 was voor ouderenbond ANBO het vijftigjarig jubileumfeest op 20 april in het Crown Theater. “Wat was het een feest,” zei voorzitter Janny Oosterloo opgetogen in haar speech op de nieuwjaarsreceptie.

“De uitstraling van een actieve ouderenbond is kennelijk niet onopgemerkt gebleven. Want we kregen er 50 nieuwe leden bij in de loop van het jaar.” Er waren ook opzeggingen en overlijdensgevallen, maar het ledental is “fiks gegroeid”. De ANBO telt zo'n vijfhonderd leden. “Konden we ieder jaar maar een jubileum vieren,” voegde de voorzitter er met een glimlach aan toe. “Het is een ongelooflijk bindend element!”

Vrijwillige ouderenadviseur
In het Buurthuis Hornmeer, waar enkele tientallen ANBO'ers woensdagmiddag in een geanimeerde stemming toostten op het nieuwe jaar, ging Oosterloo onder meer in op een nieuw fenomeen in Aalsmeer, de vrijwillige ouderenadviseur. Dat zijn ouderen die andere ouderen helpen bij het zoeken van hulp. Of die proberen hen uit hun isolement te halen. Of die behulpzaam zijn bij de zogenoemde keukentafelgesprekken die ze krijgen na een aanvraag via het loket Zorg en Welzijn.

Op initiatief van de ANBO staken de bonden KBO, PCOB, OVAK en ANBO zelf vorig jaar de koppen bij elkaar om het inzetten van ouderenadviseurs te realiseren. Het overleg was erg vruchtbaar, vertelde Oosterloo haar gezelschap met trots. Vorige maand hebben zich twintig deelnemers aangemeld, onder wie zeven ANBO'ers. Ze beginnen nog deze maand aan een opleiding tot ouderenadviseur.

Zelfredzaamheid ouderen
Opleiden is één ding, zinvol aan de slag gaan met opgedane kennis en vaardigheden is een tweede. Daar werken de bonden momenteel hard aan. “We zijn er nog lang niet,” aldus Oosterloo. “Maar we zijn ervan overtuigd dat de vrijwillige ouderenadviseurs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de ouderen.”

Ouderen die ouderen helpen, dat werkt drempelverlagend, lichtte de ANBO-voorzitter na afloop toe. “Het zijn veel jonge senioren die graag aan de slag willen met iets zinvols. Zo heb je een win-winsituatie.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin