Is Kabout juiste bruggenbouwer tussen buurt en tennisclub?

Tennistoernooi bij All Out voor corona

Door: Klaas Leegwater. Wethouder Bart Kabout (CDA) moet de rol van bruggenbouwer op zich nemen om het geschil rond de aanleg van twee nieuwe tennisbanen op het sportcomplex in de Sportlaan op te lossen. Die opdracht kreeg de portefeuillehouder dinsdagavond mee tijdens de commissievergading ‘Ruimte en Economie’. Bestuur van tennisclub All Out, gemeente en omwonenden hakketakken al geruime tijd over de gevolgen van de uitbreidingsplannen. De bewonersgroep heeft twijfels of Kabout zijn nieuwe taak goed zal kunnen uitvoeren.

Soepeltjes ging het tijdens de digitale vergadering niet om Kabout ertoe te bewegen een meer bemiddelende rol te laten spelen in de onenigheid. Een verzoek hiertoe van Willem Kikkert (D66) liet de wethouder in eerste instantie links liggen. Pas na een duwtje in de rug van Greta Holtrop van Absoluut Aalsmeer “ik voel geen welwillendheid” en opnieuw Kikkert “ik hoor de wethouder nog niet zeggen dat hij de rol van bruggenbouwer wil oppakken” kwam Kabout tot: “Ik zal die rol ter harte nemen.”

De uitbreidingsplannen (Google)

Groen licht
Met de toezegging komt er misschien een einde aan voortdurend gesteggel. In 2018 kreeg tennisclub All Out groen licht voor de uitbreiding van twee buitenbanen op het sportpark in de Sportlaan waar tevens atletiekvereniging AVA is gevestigd. All Out kent een stijgend ledenaantal. “We groeien uit ons jasje, dit leidt tot wachttijden voor teams en maken we kosten voor baanhuur op andere parken,” vertelde voorzitter Christoph van den Heuvel eerder tegen AalsmeerVandaag. De vereniging betaalt de aanleg uit eigen middelen. 

Gebakkelei
Op het moment dat de tekeningen van de uitbreiding werden gepresenteerd kwam de buurt in verzet. Tussen de bewonersgroep en tennisclub/gemeente ontstond er gebakkelei over geluidsoverlast, fel lichtschijnsel, verkeersoverlast en over veiligheid in de straat. Volgens de omwonenden vonden hun klachten nauwelijks gehoor, Kabout zegt dat er regelmatig contact is geweest. Gesprekken en briefwisselingen leverden juist meer onduidelijkheden op of zorgden voor oplopende irritatie, meldt de bewonersgroep. 

‘Geen betrouwbare overheid’
Het buurtcomité, gesteund door een groot aantal bewoners uit de Sportlaan, verwijt de tennisclub starheid bij het aanbod van alternatieven, de gemeente wordt onvolledige antwoorden, gegoochel met cijfers en een verkeerde parkeernormering kwalijk genomen. Opmerkingen als ‘Aalsmeer is geen betrouwbare overheid’ geeft de stemming aardig weer. Na gesprekken van een aantal fracties met de tennisclub en bewonersgroep werd het onderwerp door Absoluut Aalsmeer (AA) en fractie Judith Keessen geagendeerd voor de commissievergadering.

Water bij de wijn
Vrijwel alle fracties vonden dinsdag dat partijen het gesprek moeten blijven aangaan. De aanleg van twee tennisbanen wordt niet betwist, die lag immers al vast in een raadsbesluit. Maar over de wijze van uitvoering of een mogelijk alternatief kan onderhandeld worden, vertelden commissieleden. Abbenhues van de VVD: “Kom gezamenlijk tot een oplossing. Niemand heeft iets aan ruzie tussen een sportclub en bewoners. Doe alle twee wat water bij de wijn.” En Kikkert: “Zoek de verbinding, kom tot een compromis waarbij de tennisclub zich goed moet realiseren dat ze functioneren in de context van een woonomgeving.”

Sport hoog in vaandel
Daarnaast was er kritiek op Kabout over met name de parkeersituatie. Absoluut Aalsmeer vergeleek zijn uitspraken van drie jaar geleden met de huidige situatie. “De wethouder heeft ons in 2018 toegezegd dat er geen parkeerproblemen zouden ontstaan. Dat lijkt een andere voorstelling van zaken als je nu naar de plannen kijkt. De bewoners en ook wij voelen ons onvoldoende ingelicht. Dat vinden wij zorgelijk,” aldus Chantal van Hilst. “Wij hebben sport hoog in het vaandel staan maar dat mag niet ten koste gaan van de omgeving.”

Bart Kabout

Zwabberbeleid
Over de normering die gebruikt wordt om het aantal parkeerplekken op het sportcomplex te bepalen verschillen gemeente en bewoners stevig van mening. Door het presenteren van steeds verschillende parkeercijfers wordt de gemeente zwabberbeleid verweten. Kabout: “Ik snap dat hierover gefronste wenkbrauwen zijn. Over het onttrekken van parkeerplaatsen volgt nog een raadsbesluit en daarbij leggen we alles netjes uit met een goede onderbouwing. Bewoners kunnen hierop inspreken en u als raad heeft hier ook een rol in.”

Weinig vertrouwen
Een dag na de commissievergadering toont de bewonersgroep weinig vertrouwen in de toegewezen rol van wethouder Kabout als bruggenbouwer. Woordvoerder Ton Velzeboer: “Tot nu toe heeft de heer Kabout niet aangetoond deze functie goed te kunnen vervullen. We vinden hem erg passief en heeft in onze ogen niet de ambitie om de kwestie op een actieve manier te behandelen. Liever zien we een andere mediator.” Voorzitter Christoph van den Heuvel van All Out was gisteren niet in de gelegenheid te reageren op de jongste ontwikkelingen. 

Voordat de aanleg van de twee extra tennisbanen op het complex in de Sportlaan daadwerkelijk begint zal er door de tennisvereniging een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Daarbij wordt gekeken of alle plannen aan de wettelijke normen voldoen. Wanneer het eerstvolgende gesprek tussen betrokken partijen zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Foto’s archief AV/Arjen Vos

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel