Inwoners Stommeer kunnen meedenken over wijkaanpak

Begoniastraat in de wijk Stommeer (Foto gemeente)

(Gemeentelijk persbericht) De wijk Stommeer is een diverse wijk met verschillende uitdagingen, waaronder het vliegtuiglawaai. De gemeente werkt aan een wijkaanpak Stommeer om de kwaliteiten van de wijk beter te kunnen benutten, zodat het prettig wonen blijft. Bewoners van deze wijk kunnen via het participatieplatform meedenken over onderdelen van deze aanpak.

De gemeente nodigt bewoners van de Stommeer uit om na te denken over het vergroenen, het aanpassen aan klimaatverandering en verduurzamen van de wijk. Er is voor deze onderwerpen gekozen, omdat deze naar voren komen uit de gemeentepeiling en ze zijn aangedragen door een klankbordgroep met inwoners van de Stommeer. Bovendien zijn voor deze onderwerpen kansen op subsidie vanuit de provincie en het rijk.

Participatieplatform
Op het participatieplatform van Aalsmeer is een pagina aangemaakt voor Stommeer. Hierop staan actuele acties waarover de gemeente graag de mening van bewoners hoort. Het gaat op dit moment om twee onderwerpen. Ten eerste het vergroenen van de wijk: meer bomen plaatsen. Bewoners wordt gevraagd op welke locaties in Stommeer men bomen zou willen toevoegen. Ten tweede het verduurzamen: energiezuinig en comfortabel wonen in Stommeer, inclusief de mogelijkheid voor geluidsisolatie. Om een gerichte aanpak te ontwikkelen, wordt bewoners gevraagd een enquête in te vullen over deze onderwerpen.

Wijkaanpak Stommeer
De Wijkaanpak richt zich op een gezonde leefomgeving. Concrete voorstellen en acties worden in de wijkaanpak opgenomen. Dit programma zet de gemeente in om subsidie van provincie en/of rijk te verkrijgen voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin