Inspraak omwonenden Schiphol leidt tot extra maatregelen

CEO's LVNL en Schiphol Michiel van Dorst en Dick Benschop in de verkeerstoren
Door: redactie. Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voegen zestien extra maatregelen toe aan het vorig jaar gepresenteerde meerjarenprogramma om geluidshinder te verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol te verbeteren. Het betreft onder andere onderzoeken naar optimalisatie van diverse bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen en verbeterde planning van baanonderhoud en werkzaamheden. Onderzocht gaat worden of stijgende vliegtuigen die vanaf de Kaagbaan afbuigen over Kudelstaart, voortaan zuidelijker de draai kunnen maken.
Schiphol en LVNL nemen de maatregelen nadat zij bewoners, bestuurders van provincies, gemeenten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties om hun mening over het programma vroegen. Het aangepaste programma met nu in totaal 44 maatregelen is gisteren door Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol Group, en Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland, aangeboden aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Uitzicht op de Zwanenburgbaan

Aalsmeer tweede
LVNL en Schiphol ontwikkelden het in maart 2020 gepresenteerde programma minderhinderschiphol.nl op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en – systemen. Vervolgens hebben zij omwonenden, bestuurders en organisaties in de omgeving om hun mening gevraagd. Via online consultatie, informatiebijeenkomsten, webinars en gesprekken zijn circa 1.000 reacties op het programma met hinderbeperkende maatregelen ontvangen. Die reacties waren afkomstig van 846 mensen uit 76 woonplaatsen. Aalsmeer neemt na Haarlemmermeer de tweede plaats in waar het gaat om aantallen reacties.

Transparant
Dick Benschop, President & CEO Royal Schiphol Group: “Hinderbeperking is een structurele opgave en van groot belang, ongeacht het verminderde vliegverkeer nu. Met dit programma willen we op transparante wijze werken aan het verminderen van hinder, samen met onze omgeving. We zijn omwonenden, gemeenten, provincies en organisaties dankbaar voor de kritische opmerkingen, complimenten en suggesties, die het programma beter maken.”
Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): “We zijn blij dat zo veel mensen uit de omgeving van Schiphol, bestuurders en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht over mogelijkheden om hinder te beperken en met suggesties zijn gekomen. In goed overleg en samenwerking met de omgeving onderzoeken en ontwikkelen we voorstellen om geluid en emissies terug te dringen waarbij wij de veiligheid waarborgen. Zo creëert LVNL waarde voor mensen die in de omgeving van Schiphol wonen.”
Boeing 787 landt op de Kaagbaan tegen de skyline van Aalsmeer

Antwoorden op reacties
Op minderhinderschiphol.nl zijn de suggesties vanuit de omgeving en de antwoorden daarop van Schiphol en LVNL te lezen. Ook zijn de inzendingen op de vragenlijst in een online dashboard inzichtelijk gemaakt en zijn de analyse hiervan en aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau beschikbaar. De status van bestaande maatregelen om hinder te beperken op het gebied van baangebruik, overdag vliegen, vliegtuigtypes en ’s nachts vliegen is geactualiseerd. Naar aanleiding van de ontvangen feedback uit de omgeving zijn ook maatregelen op het gebied van grondgeluid aan het programma toegevoegd. Het is op ieder moment inzichtelijk wat de tijdslijn, effecten, mate van betrokkenheid van de omgeving van alle maatregelen uit het programma is.

Voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe vertrekhal

Actief hinder beperken
Schiphol en LVNL blijven zich, samen met de luchtvaartmaatschappijen, inspannen om hinder te beperken, ook nu er minder vliegverkeer is als gevolg van de coronapandemie en ongeacht de ontwikkeling van de luchtvaart. In 2020 werd al een aantal hinderbeperkende maatregelen uit het programma gerealiseerd: het hoger aanvliegen van de Polderbaan in de nacht, de nieuwe vaste nachtelijke naderingsroute naar de Zwanenburgbaan, de verlegde startroute vanaf de Kaagbaan bij Bodegraven, het hoger aanvliegen voor helikopters ’s nachts over snelweg A9 en het efficiënter landen bij verminderd zicht waardoor bewoners minder geluidshinder van vliegverkeer ervaren. In de komende periode gaan Schiphol en LVNL verder met (verdiepend) onderzoek en het uitwerken van de aangekondigde maatregelen uit het programma om geluidshinder te beperken.

Minder hinder voor Aalsmeer
Ook voor bewoners in Aalsmeer zijn in aanvulling op bestaande maatregelen, nieuwe maatregelen toegevoegd die mogelijk bijdragen aan het verder terugdringen van geluidshinder van vliegverkeer. Daarnaast wordt onderzocht of het veilig, mogelijk en haalbaar is om de vliegtuigen die vanaf de Kaagbaan naar het oosten vertrekken, ná de vaste bocht bij Leimuiden zuidelijker te laten vliegen, waardoor er minder dicht langs Kudelstaart wordt gevlogen. Ook worden maatregelen genomen om de inzet van de secundaire banen (onder meer de Aalsmeerbaan) te beperken, bijvoorbeeld door verbeterde procedures bij verminderd zichtcondities waardoor meer vliegtuigen op de Polderbaan of Kaagbaan kunnen landen. Tevens voorzien steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen van aerodynamische winglets, waardoor minder motorvermogen nodig is bij het opstijgen en bewoners minder geluidshinder van vertrekkende vliegtuigen ervaren.
Foto’s Arjen Vos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel