In december 50 km op N196 en geen groene golf meer

Waarschijnlijk nog in december gaat de snelheidsverlaging naar 50 km op de N196 tussen de Ringvaart-brug en de Zwarteweg in. Lukt dat niet, dan wordt het op zijn laatst begin volgend jaar. In de loop van december verdwijnt de groene golf in Aalsmeer. Dat laat een woordvoerder van de provincie Noord-Holland weten.

Met de beide maatregelen zal de verkeersveiligheid van de N196 volgens de provincie behoorlijk worden verbeterd. De kans op ernstige ongevallen wordt bijna gehalveerd. Er zullen minder (vracht)auto's over de weg gaan omdat ze de nieuwe N201 prefereren vanwege de betere doorstroming. Zeker als rond de jaarwisseling de resterende weggedeeltes van de nieuwe N201 ook open zijn.

Door het 'uitzetten' van de groene golf op de Burgemeester Kasteleinweg krijgt verkeer op Ophelialaan en J.C. Mensinglaan meer groen licht. Fietsers en voetgangers kunnen 'sneller' oversteken.

Meer verkeer elders
Het neveneffect van het terugbrengen van de snelheid op de provinciale weg van 70 naar 50 km, is dat er meer automobilisten over de Stommeerweg, Stommeerkade en Jac.P. Thijsselaan gaan rijden. Dat leidt op die wegen tot een verkeerstoename van minimaal 9 tot maximaal 25%.

Dat effect is “beperkt”, vindt Goudappel Coffeng. Dat is het verkeersadviesbureau dat door de provincie in de arm is genomen om te onderzoeken of een maximumsnelheid van 50 km op de N196 de verkeersveiligheid zou verbeteren. De provincie heeft alle belangrijke conclusies in het verkeersrapport overgenomen.

Liever meer vaart
Voor Bas Metzemaekers en Frank Klaassen van de bewonersactiegroep Stop Ongelukken N201/196 zijn de maatregelen van de provincie de uitkomst die ze voor ogen hadden. “Het is een succes dat we elkaar kunnen vieren, ook al hadden we graag wat meer 'snelheid' gezien,” schrijven ze op de Facebook-pagina van de de actiegroep. Metzemaekers was de eerste die in actie kwam na het zeer ernstige ongeluk op het kruispunt Ophelialaan-N196 op 22 juli.

Dat de maatregelen niet met meer vaart verwezenlijkt kunnen worden, ligt aan de formele procedures die doorlopen moeten worden en diverse aanpassingen op de wegen die nodig zijn. De aanpassingen betreffen onder andere de regelkasten van de stoplichten en bebording. Goudappel Coffeng adviseert de provincie de maximumsnelheid van 50 km “duidelijk en dwingend” aan te geven. Want dat stimuleert “goedwillende bestuurders in hun gedrag”.

Alleen wat betreft het plaatsen van een flitspalen bij het het kruispunt Ophelialaan-N196, is de actiegroep minder gelukkig. Provincie en gemeente hebben het Openbaar Ministerie, de verantwoordelijke instantie, verzocht ze daar te plaatsen. Maar aan de kant van het OM blijft het stil.

Slecht zicht
Waarnemers van het verkeersadviesbureau hebben in september tweemaal de situatie ter plaatse bekeken. Ze noemden het rigoureus terugsnoeien van struiken en bomen kort na het ongeluk een “goede maatregel”. Ook merkten ze dat automobilisten op de N196 “slecht zicht” hebben op verkeer op de Ophelialaan.

Verder staken er volgens de waarnemers “regelmatig” voetgangers over aan de oostkant van het kruispunt, waar geen voetgangersstoplicht staat. Advies: plaats er ook voor hen verkeerslichten.

Geen wegblokkade
Zijn er nog wegblokkades of andere acties te verwachten? De actiegroep hoeft niet meer naar grove actiemiddelen te grijpen, nu de provincie, als beheerder van de N196, maatregelen neemt. “We zijn niet van de acties en blokkades,” zei Klaassen eind september al op het wijkoverleg Stommeer. Het ging Metzemaeker en hem om maatregelen, en wel zo snel mogelijk.

Op hun Facebook-pagina worden beiden geprezen om hun “doorzettingsvermogen”. “Goed nieuws”, “top gedaan”, “super”, dat is de tendens van de loftuitingen van bewoners. Hun opluchting is groot en ze verwachten er veel van. “50 km stimuleert wellicht om nu al meer gebruik te maken van de N201. Als je daar nu rijdt, is het doodstil terwijl je er heerlijk 80 mag rijden. Ik vind het nu al een uitvinding,” reageert Diana de Groot.

Opmerkelijk verschil
In haar persbericht over de verkeersmaatregelen maakt de provincie geen melding van de actiegroep. Opmerkelijk is dat de gemeente het persbericht letterlijk overneemt, maar er in verband met die maatregelen wel één zin aan toevoegt: “De uitkomst kwam mede tot stand na overleg tussen de actiegroep 'Stop Ongelukken N201' en de provincie.”

● Zie ook recent artikel over actiegroep 'Stop Ongelukken N196'

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel