Gemeenteraad ‘baalt’ van niet doorgaan Aalsmeerlijn

De Stadsregio Amsterdam gaat de Amstelveenlijn vanuit Westwijk niet doortrekken naar Aalsmeer. De sneltram trekt te weinig passagiers en de aanleg is te duur. Er komt geen eindpunt in de Dorpsstraat of de Ophelialaan en er komen geen tussenhaltes bij het nieuwe busstation aan de Zwarteweg noch bij de veiling. De eindhalte bij Zwarteweg of veiling is evenmin een serieuze optie.

Donderdag waren de fracties op de beraadsvergadering stuk voor stuk teleurgesteld over de vaststelling dat de Aalsmeerlijn onhaalbaar is, zoals een quickscan van de stadsregio aangeeft. Teun Treur (VVD) noemde het “minder goed nieuws” en Jaap Overbeek (CDA) was “verbaasd”. “We hebben het gevoel dat er meer in had kunnen zitten,” aldus de laatste.

Ook Robbert-Jan van Duijn (CDA), een van de twee stadsregiovertegenwoordigers van Aalsmeer, zat het niet lekker. “Ik baal ervan,” zei hij. “We waren blij dat de quickscan er kwam, met de uitkomst zijn we minder blij.”

Lichtpuntje
Toch zag Van Duijn een lichtpuntje. Want de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer maken een ruimtelijke reservering naast de nieuwe N201, om zo nodig de Aalsmeerlijn later alsnog aan te kunnen leggen. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer de toeristen in groten getale naar de veiling trekken en er ook (veel) meer arbeidsplaatsen in Green Park en FloraHolland komen dan de onderzoekers verwachten.

De aantrekkingskracht van Aalsmeer is volgens Treur onderschat. Hij wilde de zaak dan ook omdraaien. “Welke invloed zou de doorgetrokken Amstelveenlijn hebben op uitbreiding van toeristen uit Amsterdam en Schiphol?” De liberaal is daar “best optimistisch” over als de “verbinding eenvoudiger” is. Maar ja, zo merkte hij nuchter op, “als er geen openbaar vervoer is, kun je er ook geen gebruik van maken.”

Druk op ketel
Treur pleitte er, net als na hem Overbeek en Willem Kikkert (PACT), voor dat de Aalsmeerse regioraadsleden en het college “druk op de ketel” blijven houden. Daarmee waren de raadsleden bij wethouder Ad Verburg van verkeer aan het goede adres. Verburg zei er tot nu toe in elk geval “alles aan gedaan” te hebben.

Op voorstel van Van Duijn zal de gemeenteraad schriftelijke vragen stellen bij de stadsregio. Met onder meer het verzoek om een nadere uitleg over het niet doortrekken van de sneltramlijn. “Schriftelijke vragen zijn altijd agendapunt in de regioraad,” wist Van Duijn. Daar zitten hij en collega-vertegenwoordiger Robert van Rijn (VVD) dan zelf bij. Verburg meldde te hopen dat de stadsregio in november op een (openbaar) informatief overleg van B&W met de raad een toelichting komt geven.

Gemiddeld 20 passagiers
In de vorige week gepubliceerde quickscan staat dat de sneltram dagelijks maximaal 3000 passagiers zal tellen. Voor een betaalbare lijn zijn er 6000 tot 9000 nodig. Omgerekend naar een frequentie van zes trams per uur, zitten er in de spits “gemiddeld slechts” 17 tot 23 mensen tussen Aalsmeer en Westwijk in de sneltram. Buiten de spits zijn dat er nog minder.

De lijn doortrekken tot Aalsmeer Centrum kost circa € 77 miljoen, tot het toekomstige Zwarteweg-busstation € 52 miljoen en tot FloraHolland € 30 miljoen. Volgens de quickscan loopt het meest realistische traject vanaf Westwijk langs de Amstelveensetocht richting Uithoorn. Ter hoogte van de Randweg buigt de Aalsmeertak af naar de veiling. Trambanen langs de Catharina-Amalialaan, Hornweg, Aalsmeerderweg of Legmeerdijk komen niet in aanmerking, aldus de onderzoekers. Nog iets: als de Aalsmeerlijn er wel zou komen, verdwijnt buslijn 172.

Uithoorn beter af
Het 'snelle' onderzoek, waarvan de uitkomsten 48 pagina's beslaan, krijgt wat Aalsmeer betreft geen vervolg. Uithoorn heeft het wel zover weten te schoppen. De buurgemeente is volgens de cijfers in reizigersaantallen veel meer gericht op Amstelveen en Amsterdam dan Aalsmeer dat is. De stadsregio verwacht dat de Uithoornlijn “kans van slagen” heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin