Gebruiksverbod lachgas en extra handhavingsboot

Door: Klaas Leegwater. Op advies van politie en handhaving wil Aalsmeer het gebruik van lachgas in bepaalde gebieden van de gemeente gaan verbieden. Hiervoor moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd worden. Het voorstel zal volgende week worden besproken in een commissievergadering. In de loop van dit jaar wordt lachgas opgenomen in de Opiumwet, waarin zowel handel als bezit wordt verboden. Het voorstel van het college over een gebruiksverbod is een aanvulling daarop.

Lachgas wordt in patronen in de horeca gebruikt om slagroom mee te kloppen en in de geneeskunde is het een narcosemiddel. De laatste jaren is lachgas door jongeren echter steeds meer ontdekt als een roesmiddel. Het zorgt voor overlast, ongelukken in het verkeer en kan bij veelvuldig gebruik een gezondheidsprobleem veroorzaken, zoals verlamming. Ook in Aalsmeer neemt het gebruik toe, zichtbaar door patronen die iedereen wel eens op straat heeft zien liggen.  

Tribune FCA
In welke gebieden er in onze gemeente  het gebruiksverbod gaat gelden bepaalt het college in een later stadium. Gedacht kan worden aan de omgeving van het sportcomplex van FC Aalsmeer dat vorig jaar werd geplaagd door vandalisme, de tribune lag vaak bezaaid met lachgaspatronen. Of op plaatsen waar jeugd veel samenkomt, zoals in winkelgebieden of bij horecagelegenheden. Ook de Westeinderplassen met in de zomer veel jongeren in vaartuigen en op eilandjes kan controlegebied op lachgas worden.

Campagne
Overigens zullen dit vaarseizoen de maatregelen die vorig jaar werden ingevoerd wegens overlast op het water gehandhaafd blijven. Borden met gedragsregels, een voorlichtingscampagne en extra inzet van politie moeten te hard varen, alcoholgebruik en geluidsoverlast voorkomen. Uit een evaluatie van project Waterveiligheid blijkt dat afgelopen zomer door het warme weer en de coronacrisis meer op het water is gerecreëerd en veel overlast is ervaren, met name in de avonduren en weekenden als er minder werd gecontroleerd.  

Zwerfboot op een eiland in de Westeinder

Vernielingen
Samenscholingen van jongeren met boten, soms ontstonden er ‘feesten’. Handhavers maakten in augustus een bruut einde aan een Poelparty. Ook dreigde begin september tijdens een kleinschalige illegale Pramenrace de situatie uit de hand te lopen, de politie trok zich terug om de zaak niet te laten escaleren. Verder worden regelmatig vernielingen gepleegd op eilandjes en is er daar sprake van illegaal verblijf. Ook liggen er in Aalsmeer zonder toestemming be- en onbewoonde boten aangemeerd.

Tweede handhavingsboot
In het evaluatierapport, opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester Oude Kotte, wordt geadviseerd de voorlichtingscampagne via sociale media eerder op te starten, en een bredere verspreiding van de flyer. Voor extra inzet op het water is er een tweede handhavingsboot (de oude boswachtersboot wordt opgeknapt) ter beschikking gesteld. Tevens wordt Buurtwerk, dat vorig jaar met een boot van Scouting Aalsmeer contact zocht met jongeren op het water, meer betrokken bij de preventieve aanpak.  

Rode kaart
In de rapportage wordt ook naar de oorzaak gekeken van de overlast op de Aalsmeerse wateren. Conclusie: ‘het gedrag lijkt voornamelijk te maken te hebben met de normen en waarden van de recreanten, zowel jong als oud.’ Vorig jaar in een interview met Radio Aalsmeer sprak Oude Kotte duidelijke woorden over personen die over de schreef gaan. “Ik ben opgevoed met fatsoen moet je doen, als  je moedwillig een lange neus trekt naar de politie dan ben je in mijn ogen een aso.” En over deelnemers aan de illegale Pramenrace: “Geef die gasten een rode kaart, volgende keer geen deelname. Maar ja…wie ben ik?”

Foto’s archief AV

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel