Energietoeslag voor lagere inkomens

Door: redactie. Inwoners met een laag inkomen krijgen eenmalig per huishouden een energietoeslag van 800 euro. Huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente Aalsmeer bekend zijn, krijgen deze eenmalige energietoeslag automatisch uitbetaald rond half mei. Huishoudens die nog niet bekend zijn, kunnen de energietoeslag vanaf half mei tot en met 31 oktober 2022 zelf online aanvragen. Ook is het mogelijk hierbij hulp te krijgen van het Sociaal Loket.

Huishoudens met een laag inkomen zijn bij de gemeente bekend als zij een Participatiewet-uitkering krijgen of als zij al gebruikmaken van andere gemeentelijke voorzieningen voor huishoudens met een laag inkomen (minima). Deze huishoudens krijgen de toeslag automatisch uitbetaald rond half mei 2022. Zij ontvangen hierover een brief. Inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering (AIO) op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen, krijgen de energietoeslag ook automatisch uitbetaald, maar dan voor 1 juli 2022. Ook zij krijgen hier een brief over.

Toeslag zelf aanvragen
Inwoners met een laag inkomen van 21 jaar en ouder (die hoofdbewoner van een huurwoning of eigenaar van de woning zijn) komen in aanmerking als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan 125 procent van de geldende bijstandsnorm. Huishoudens die in een schuldhulpverleningstraject zitten komen wel in aanmerking voor de toeslag, ook als zij een hoger inkomen hebben dan 125 procent van de inkomensnorm. Het vermogen van het huishouden telt niet mee. De gemeente kijkt alleen naar de hoogte van het inkomen.

Uitzonderingen
Niet alle inwoners met een laag inkomen kunnen de energietoeslag krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren tot 21 jaar, of voor inwoners die geen energierekening hebben of de energierekening niet zelf betalen. Studenten komen ook niet in aanmerking.

Als inwoners die niet aan de voorwaarden voldoen voor de energietoeslag maar toch problemen hebben met het betalen van de energierekening dan kunnen zij een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Dit kan ook als de hoogte van de toeslag niet toereikend is. Hierbij is maatwerk mogelijk. Inwoners kunnen daarover contact opnemen met het Sociaal Loket.

Aanvragen
De energietoeslag kan vanaf donderdag 12 mei 2022 online met DigiD worden aangevraagd via aalsmeer.nl/energietoeslag. Hulp bij het aanvragen? Het Sociaal Loket helpt u graag. Ook als u geldzorgen heeft kunt u dit bespreken met het Sociaal Loket.Het Sociaal Loket is bereikbaar via e-mail: sociaalloket@aalsmeer.nl of telefonisch via (0297) 38 75 75.

Tips energiebesparing
Informatie en tips over energiebesparing vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer.

 (Foto gemeente)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin