‘Eigen afweging Aalsmeer over opvang vluchtelingen’

Ruim een week geleden noemde burgemeester Jeroen Nobel in een raadsbrief de kans om vluchtelingen op te vangen in de Bloemhof “heel klein”. Gisteren publiceerde de gemeente diens antwoord op CDA-vragen en meldt Nobel dat die kans “niet groot meer” is. Ook wijst hij erop dat de gemeente nog bezig is te inventariseren welke locaties geschikt zijn als tijdelijke opvang.

De CDA-fractie was, op 11 september, de eerste die vragen stelde over de enorme vluchtelingenstroom die ook op Nederland afkwam. Dat was nog ruim voor B&W de sporthal in Oost in principe beschikbaar stelde voor crisisopvang van vluchtelingen voor maximaal drie etmalen. Intussen is er veel gebeurd.

Nog veel meer
Kernvraag van het CDA vijf weken geleden was of B&W net als de fractie vindt dat de gemeente een “belangrijke taak heeft in de opvang van vluchtelingen”. “We kunnen ons niet verschuilen voor de realiteit,” schreven de christendemocraten. “Deze realiteit is dat er veel vluchtelingen zijn en nog veel meer zullen komen.”

B&W noemt het in de reactie zijn “verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en opvang voor vluchtelingen te bieden”. De burgemeester, ondertekenaar van het stuk, gaat echter niet in op de vervolgvraag van het CDA of het “nodig is draagvlak te creëren of hulp te vragen van de inwoners”.

Eigen afweging
Verder stelt Nobel regionale afstemming “van belang” te vinden. “Dit staat echter niet in de weg dat Aalsmeer een eigen afweging zal moeten maken over de mogelijke opvang.”

B&W geeft op verzoek van het CDA ook enkele cijfers. De prognose dit jaar is dat er in totaal 53 vluchtelingen met een status, de zogenoemde statushouders, in de gemeente opgenomen worden. Opgenomen kúnnen worden ook, want er zijn “momenteel voldoende woningen” beschikbaar.

Voor het eerste halfjaar van 2016 is de prognose 36. Maar Nobel verwacht dat die “overschreden” wordt. “Het is nog onduidelijk hoe die aanpassing eruit zal gaan zien.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel