Dwangsom van ton voor pandeigenaresse

Door: Klaas Leegwater. De eigenaresse van een aantal bedrijfspanden in Aalsmeer heeft een dwangsom van 100.000 euro opgelegd gekregen van de gemeente. Niet conform het op de bewuste locatie geldende bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ en zonder omgevingsvergunning heeft de vrouw de panden geschikt gemaakt voor verhuur aan arbeidsmigranten door de inbouw van kamers, keukens, badkamers en toiletten.

In 2017 was de eigenaresse een dwangsom van 50.000 euro opgelegd. Daartegen ging zij in verweer bij de rechtbank. Het beroep werd afgewezen, ook in de vervolgprocedure bij de Raad van State. Na het vonnis poogde de eigenaresse alsnog een legale status te verwerven voor de verhuur van de woonruimte door een omgevingsvergunning aan te vragen. De aanvraag werd afgewezen, de rechtbank en later Raad van State stelden de gemeente na een beroepsprocedure opnieuw in het gelijk.

Bezwaar afgewezen
Bij een controle eind 2019 van het perceel constateerde handhavers van de gemeente dat woonvoorzieningen niet waren verwijderd. De gemeente legde in de zomer van 2020 de vrouw daarom een dwangsom op van 100.000 euro indien niet binnen drie maanden de panden in oude staat waren teruggebracht. Een bezwaarschrift werd afgewezen waarna de eigenaresse in beroep ging bij de rechtbank. Zij bracht onder meer in dat de dwangsom disproportioneel en onevenredig was.

Onvoldoende prikkel
Onlangs deed de rechter uitspraak en stelde vast dat de eerder opgelegde dwangsom van 50.000 euro  kennelijk een onvoldoende financiële prikkel’ heeft gevormd om de overtreding te beëindigen. Met het college is de rechtbank van oordeel dat een hogere dwangsom, in dit geval 100.000 euro, in de rede lag. Van een onevenredig hoge last is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.  Dit argument is niet onderbouwd’, staat in het vonnis.

De eigenaresse van de bedrijfspanden kan binnen zes weken na uitspraak beroep aantekenen bij de Raad van State.

(Foto archief AV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin