Dragons Den Yuverta: ‘De sector heeft jullie straks heel hard nodig’

Prijswinnaars, jury en organisatie bij elkaar

Door: Arjen Vos. Was het vorig jaar midden in coronatijd nog behelpen, dit keer konden de studenten van Yuverta mbo hun eindpresentaties houden zonder enige beperkingen. In de aula van de school was de vakjury een en al aandacht en werden de presentaties met belangstelling aangehoord door medestudenten en andere belangstellenden. In totaal werden er zes innovatieopdrachten voor het voetlicht gebracht. Een mooie stimulans waren de door de Rabobank beschikbaar gestelde geldprijzen.

De presentaties, door Yuverta in samenwerking met Greenport Aalsmeer, hadden het karakter van een zogenaamde Dragons Den. Hiermee werden de studenten geprikkeld de jury, bestaande uit diverse vakmensen, te overtuigen dat hun onderzoek het waard was om in te investeren. “Deze vorm van projectonderwijs is eigenlijk een omgedraaid onderwijsconcept waarbij niet de school maar het bedrijfsleven de opdrachten bedenkt voor de studenten,” zo legde presentatrice Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer de aanwezigen uit.

Presentatie van Tom Vianen

Tweedeling
De in totaal veertien tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Teelt en techniek en Groene handel en logistiek hadden een half jaar de tijd voor deze innovatieopdracht. Sommigen deden hun onderzoek alleen, anderen werkten in groepjes. De aard van de onderzoeken en de afrondende pitches kende een tweedeling in projecten. Enerzijds waren er creatieve oplossingen op logistiek gebied en anderzijds hielden studenten zich bezig met innovaties op het vlak van bloemen- en plantenkweek.

Leerzaam traject
De ‘Dragons’ van de jury waren kritisch in hun vragen maar mild in hun oordeel. Soms ontbrak er bij de kandidaten een heldere conclusie of was nagelaten medewerkers binnen het stagebedrijf te interviewen wat nuttige input had kunnen opleveren voor een verbetering. De conclusie die in elk geval getrokken kon worden was dat het half jaar een leerzaam traject voor de studenten was geweest.

Presentatie van kweken in lagen onder led

Gepassioneerd
Nadat de jury zich had teruggetrokken voor rijp beraad liep de spanning in de aula op. Juryvoorzitter en Rabobankdirecteur Kees de Jonge, spoorde voordat hij de winnaars bekend maakte de studenten aan vooral gepassioneerd te blijven en roemde de samenwerking die de opleider heeft met het bedrijfsleven. “School is misschien niet altijd leuk maar door veel te leren versterk je wel je marktwaarde. De sector heeft jullie straks heel hard nodig. Jullie zijn de jeugd en hebben de toekomst.”

Eersteprijswinnaars Jan Schreurs, Niels van der Maat en Hidde Imthorn met Kees de Jonge van de Rabobank

Kweken in lagen
Bij de bekendmaking was het ergens geen verrassing dat de jury het kweekproject van Jan Schreurs, Niels van der Maat en Hidde Imthorn als beste beoordeelde. De derdejaarsstudenten hadden een sprankelende presentatie rondom een lichtgevende kweekopstelling. Het betrof een experiment met zomerbloem matricaria uitgevoerd op een speciaal geprepareerde Deense kar met meerdere lagen, ledverlichting en het geheel geïsoleerd met plastic. Gemonitord werd welke stekjes het snelste tot ontwikkeling kwamen. “Kweken in lagen is vooral vanwege de ruimtebesparing gegarandeerd de toekomst,” zo liet het drietal resoluut weten, “al zal er nog wel veel onderzoek moeten worden gedaan naar de perfecte omstandigheden.” De jury spoorde het aan vooral door te gaan met dit onderzoek, te leren van de gemaakte fouten en de passie en het plezier die ze uitstraalden vast te houden.

De drie wonnen met hun inspanningen een cheque van 250 euro. Op de tweede plaats kwamen Jimmy Rodenburg, Frans Reeuwijk en Koen van Ruiten met hun project om hyacinten bacterie- en schimmelloos op water te telen. Vorig jaar ging dit team er als tweedejaars nog met de hoofdprijs vandoor. Dit keer lag er voor hen 150 euro klaar. Derde werd Tom Vianen die solo onderzoek deed naar efficiency op de werkvloer van een exportbedrijf. Hij werd beloond met 100 euro. De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn van studenten, docenten en de juryleden.

 

 

 

De tweedeprijswinnaars: Jimmy, Frans en Koen
Derdeprijswinnaar Tom Vianen

Foto’s Arjen Vos

 

Lees vorig bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Staat van Onwijs 2022’

Lees volgend bericht

FAM exposeert affiches Csizik op Floriade


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *