Dorpsraad Kudelstaart voor en door bewoners

Ze vindt het leuk om met haar leefomgeving bezig te zijn. Elien Haspels is sinds enkele maanden voorzitter van de Dorpsraad Kudelstaart en doet dit met plezier. De uit Heerhugowaard afkomstige Haspels vindt het belangrijk om iets te betekenen voor je dorp. “Je hoort veel over het dorp, haar mensen en de geschiedenis.”

Elien Haspels volgt Robert Uytenboogaardt op die tien jaar voorzitter is geweest van de Dorpsraad. Daarvoor was ze secretaris en nu vormt ze samen met Hendrik, Hans, Mike en Lex het Kudelstaartse bestuur.Ze werd bekend met de Dorpsraad toen ze in de Rietlanden kwam wonen. Daar was ze voorzitter van de wijkcommissie voor de nieuwbouwwijk. 

Belangen behartigen
De Dorpsraad heeft als doel het behartigen van de Kudelstaartse belangen bij de gemeente en het verbeteren van de communicatie tussen de burger en de gemeente. “De Dorpsraad heeft goede contacten met onder andere de gemeente, scholen, winkeliers, bewonersverenigingen en de politie,” legt Haspels uit. “Wij weten de weg te bewandelen als er problemen zijn met de gemeente.” Maar ze benadrukt dat wanneer er praktische problemen zijn in een bepaalde wijk, zoals bijvoorbeeld stoeptegels die los liggen, dat er beter rechtstreeks contact opgenomen kan worden met de gemeente.

“Wij zijn allemaal vrijwilligers en hebben naast de Dorpsraad allemaal een baan.” Mochten er echter problemen zijn bij de communicatie en als Kudelstaarters niet tevreden zijn over bepaalde kwesties, dan mogen ze zich altijd melden bij de Dorpsraad. Wij kunnen dan helpen”

Wijkoverleg
Dit jaar bestaat Dorpraad Kudelstaart vijftig jaar. Dit werd in mei gevierd met een klein feestje op het Ad Verschuerenplein waarbij hanging baskets onthuld werden. Een cadeautje van de Dorpsraad voor alle inwoners van Kudelstaart.

De Dorpsraad organiseert regelmatig bewonersavonden. Daar worden zaken besproken als verkeerssituaties, jongerenvoorzieningen, activiteiten in Kudelstaart en eigen activiteiten. “We organiseren deze avonden voor alle inwoners van het dorp. Steeds zorgen we voor een interessante agenda die via de media wordt gecommuniceerd.” De nieuwe voorzitter is tevreden over de opkomst van deze avonden, maar hoopt toch meer bewoners naar de bijeenkomsten te krijgen. “Daar kun je meepraten over dingen die in je dorp spelen.”

Naast belangen behartigen van alle bewoners van het dorp doen ze nog meer. Zo organiseren ze ieder jaar de 4 mei herdenkingsviering in samenwerking met OBS Kudelstaart. En de schoonmaakactie met de Antoniusschool. Het bestuur heeft ook regelmatig overleg met de andere wijkraden in Aalsmeer.

Handtekeningen nodig
Op het laatste dorpsoverleg in Dorpshuis ’t Podium stond de overlast van Schiphol op de agenda. Er waren mensen op af gekomen die veel last hebben van de vliegtuigen. Eef Haverkort, woordvoerder van de overkoepelende bewonersvertegenwoordigingenorganisatie Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) gaf uitleg over de hinder die Kudelstaart kan ondervinden.
Het overlegorgaan voor Schiphol gaat vanaf 2015 veranderen. Er komt een Omgevingsraad Schiphol (ORS) waarin wijkraden, dus ook Kudelstaart, in mee kunnen praten.

Echter, om als achterbanorganisatie te voldoen aan de gestelde voorwaarden dient een lijst met honderd handtekeningen van meerderjarige Kudelstaarters te worden overlegd. En dat moet voor 30 oktober geregeld worden. “We hebben nog veel handtekeningen nodig. Momenteel zijn we over de helft, dus alle hulp is welkom.” Rien van der Laan wil namens Kudelstaart ‘kiesman’ worden en meepraten in de ORS. Dat is dus geregeld, nu de handtekeningen nog.

De Dorpsraad doet een oproep aan Kudelstaarters om mandaat te geven aan de bewonersvertegenwoordigers. Hiervoor hebben ze de naam met voorletters nodig, het adres, het telefoonnummer of emailadres. Nadat de verkiezingen van de vertegenwoordigers is afgerond, worden de persoonsgegevens weer vernietigd. De gegevens kunnen gemaild worden naar dorpsraadkudelstaart@hotmail.com.

Lees hier het verslag van het laatste bewonersoverleg.

Foto: Elien Haspels vindt het leuk om met haar leefomgeving bezig te zijn. (foto Arjen Vos)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel