Controles op arbeidsuitbuiting blijken nodig

Controles op terrein RFH (Foto archief AV/Arjen Vos)

(Gemeentelijk persbericht) Regelmatig worden in de gemeente controles uitgevoerd om criminaliteit en ondermijning aan te pakken. Eind oktober vonden op meerdere plekken in Nederland integrale controles plaats gericht op mensenhandel. In Aalsmeer werd gecontroleerd op arbeidsuitbuiting, één van de vormen van mensenhandel. Daarom werden de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten onderzocht.

In de sierteeltsector zijn arbeidsmigranten zeer belangrijk voor de bedrijven. Zonder de arbeidsmigrant zouden veel bedrijven niet kunnen bestaan. Toch worden arbeidsmigranten niet altijd even goed gehuisvest en betaald door de arbeidsbemiddelaars. Daarom stond de controle van 24 oktober in het teken van het tegengaan van arbeidsuitbuiting van deze groep mensen. Veel arbeidsmigranten zijn afhankelijk van hun werkgever of uitzendbureau, waarbij zaken zoals inkomen, huisvesting en vervoer vaak via hen worden geregeld.

Naast controle ook bewustwording
Er is gecontroleerd of de (brand)veiligheid op meerdere woonlocaties wel in orde is, of de arbeidsmigranten officieel staan ingeschreven en of de huisvestinglocaties voldoen aan de vereisten en of de werkomstandigheden naar behoren zijn. Dit gebeurde in samenwerking met toezichthouders van de afdelingen Woonfraude, Openbare Ruimte en Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Aalsmeer en de politie. Naast het controleren van woon- en werkomstandigheden, stonden de controles ook in het teken van bewustwording bij de arbeidsmigranten over hun rechten en plichten.

Resultaten van de controle
Bij de controle wordt gekeken naar het criterium ‘ernstige benadeling’. Dit zijn situaties waarin een werknemer ernstig wordt benadeeld, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo zijn er tijdens de controle meerdere arbeidsmigranten aangetroffen die niet stonden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). En dat kan nadelig zijn voor de arbeidsmigranten: ze krijgen lastiger toegang tot hulp en voorzieningen, zoals kinderopvang en gezondheidszorg en hebben geen recht op bijstand of toeslagen. Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zijn verplicht zich te registeren.

Brandveiligheid niet in orde
Tevens is tijdens de controle geconstateerd dat op locaties meer arbeidsmigranten wonen dan er mogen verblijven. Daarnaast bleek de (brand)veiligheid op diverse locaties niet in orde. Op deze overtredingen wordt door de gemeente direct gehandhaafd en er zullen hercontroles plaatsvinden.

Signaleren misstanden
In de regio Amstelland heeft de aanpak tegen arbeidsuitbuiting bijzondere aandacht. Met grote regelmaat worden er overtredingen geconstateerd. Door onder andere controles te organiseren met meerdere partners kan als één overheid hiertegen worden opgetreden. Het is belangrijk om het thema mensenhandel, de bewustwording en de meldingsbereidheid hierover in de samenleving te vergroten. De controles geven beter zicht op de aard en omvang van mogelijke misstanden binnen verschillende sectoren in de regio Amstelland en maken tevens het signaleren van misstanden mogelijk. Daarnaast kan passende hulpverlening worden geboden aan eventuele slachtoffers. In de toekomst blijven er integrale controles plaatsvinden om arbeidsuitbuiting aan te pakken.

Melden
Mensen die illegale activiteiten zoals mensenhandel maar ook drugshandel of de handel in gestolen goederen vermoeden in hun omgeving, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. In spoedeisende gevallen belt u 112 of kan u anoniem melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin