CDA: ‘samenredzaamheid’ beste richtsnoer

Er moeten “actieplannen tegen jeugdwerkloosheid” komen. Duurzaam opererende ondernemers hebben een streepje voor. Zonder veel gedoe moeten kleine ondernemers een bed & breakfast kunnen beginnen. Er mag “niet nóg meer” gesneden worden in kunst en cultuur. In elke wijk hoort een jongereninloop. De N196 moet straks zo snel mogelijk een weg worden “zonder doorgaand vrachtverkeer”. Jongeren moeten de kans krijgen in Aalsmeer te blijven wonen.

Dat is een greep uit de speerpunten in de algemene beschouwingen van de CDA-fractie, zoals die vandaag in de Nieuwe Meerbode staan afgedrukt. Vanavond brengen de vier fractievoorzitters hun politieke boodschappen aan de man in de beraadsvergadering. Ook al is het onderwerp de gemeentebegroting 2014, ze richten zich – over de hoofden van hun mederaadsleden en B&W heen – vooral tot de kiezers die bij de raadsverkiezingen in maart volgend jaar hun stem zullen uitbrengen.

Samen verantwoordelijk
In de publieksversie van de beschouwingen valt bij het CDA het woord begroting niet één keer. Volgens goed christendemocratische traditie wordt er geschermd met “principes”. Om precies te zijn zeven, met gevoel voor bijbelse symboliek. Het hele betoog concentreert zich op “samenredzaamheid”, een term die fractielid Robbert-Jan van Duijn, lijsttrekker voor de verkiezingen, in Aalsmeer heeft geïntroduceerd. Vreemd of niet, samenredzaamheid komt op de landelijke website van het CDA (nog) niet voor.

In de samenleving is samenredzaamheid de beste richtsnoer, vindt het CDA. Het vertaalt het begrip, dat tegenover het meer zelfgerichte zelfredzaamheid staat, als: “Samen verantwoordelijk voor de mensen en onze leefomgeving”. In zo'n samenleving moet de overheid “náást burgers en bedrijven” staan, en niet er tegenover.

Accent op duurzaamheid
De fractie vindt het van belang dat “iedereen die kan werken, ook werk heeft”. Omdat werken “geen vanzelfsprekendheid meer” is, zet ze in op actieplannen tegen jeugdwerkloosheid. Ook moet er aandacht blijven voor werkloze 50-plussers. En: de gemeente moet een “vangnet voor minima” blijven.

De economie moet “eerlijk” zijn. Duurzaamheid staat daarbij voorop; voor de gemeente is de voorbeeldrol een must. Het CDA wil decentrale energieopwekking stimuleren, steunt het gemeentelijke streven om zonnepanelen op scholen te plaatsen en wil graag meer (water)recreanten naar Aalsmeer trekken.

Omdat de samenleving in CDA-ogen op wederkerigheid is gebaseerd, mag van iedere burger een “bijdrage” verwacht worden. De fractie herhaalt haar standpunt dat vrijwilligerswerk “het cement van de samenleving” is; stimuleren dus, zulk werk.

Opkomen voor kwetsbaren
Zorg en welzijn krijgen relatief veel aandacht. Voor jongeren moet er in elke wijk een eigen inlooppunt zijn. “Overlast toleren we niet en pakken we actief aan,” zegt de fractie.  Uitgebreider staat de fractie stil bij de maatregelen die in de zorg getroffen moeten worden, doordat het rijk veel taken overhevelt naar de gemeenten. “Bij de bezuinigingen zal het CDA in het bijzonder opkomen voor de belangen van de generatie die ons land na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd. Zij hebben geen kans de bakens te verzetten en zijn of voelen zich kwetsbaar.”

Verder steunen de christendemocraten het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. “Mits daarvoor ook de middelen zijn om de zorg thuis te geven en de woning zo nodig aan te passen. Het CDA wil hiervoor de reserve uit het Woonfonds inzetten.”

Stagnatie in wonen doorbreken
Als de nieuwe N201 klaar is, moet de N196 zo snel mogelijk omgevormd worden tot een simpele weg, zonder doorgaand vrachtverkeer. Aalsmeerse wegen moeten “veilig en goed onderhouden” zijn.

Tot slot hamert de fractie op “goede en betaalbare” woningen. Ook “onze jongeren” moeten er terecht kunnen. Laten we iets doen aan de “te lange wachttijden” voor huurwoningen, zo bepleit het CDA. Andere wensen ter oplossing van de woonproblematiek: innovatieve startersprojecten, alternatieve woonvormen voor jongeren en meer sociale huurwoningen.

Op woensdagavond 6 november houdt de lokale CDA-afdeling een extra bijeenkomst over  haar verkiezingsprogramma. Iedere geïnteresseerde is welkom, CDA'er of niet (wel tevoren opgeven bij campagneleider Tom Verlaan via mail tverlaan@caiway.nl). De partij heeft een reeks sessies gehouden met diverse groeperingen uit de samenleving, om zo input te krijgen voor een breed gedragen verkiezingsprogramma. Zo was er vorige week woensdag een meeting met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen (op de foto met CDA'ers). Op 19 november is er een ledenvergadering over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Ook wordt dan het campagnethema bekendgemaakt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin