‘Alleen met hoogste ambitie groenste school bouwen’

Architect Thomas Rau brak in de burgerzaal de nodige heilige huisjes af. (Foto: Arjen Vos)

“De ambitie is: de groenste school van Aalsmeer. Dat vind ik teleurstellend. Het moet zijn: we willen de groenste school van Nederland! Je ambitie kan niet hoog genoeg zijn.” Met die beginopmerking zorgde architect Thomas Rau ervoor dat ieders oren direct gespitst waren op de inspiratiemiddag 27 augustus voor de nieuwe Aalsmeerse fusieschool. Dat was ook de bedoeling.

De christelijke basisschool, waarin De Wegwijzer en De Hoeksteen samengaan, verrijst op het huidige hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer aan de Dreef. “Volgens de planning kan de school de bel laten rinkelen in augustus 2016 en dan zijn deuren openen,” keek wethouder Rik Rolleman van onderwijs vooruit. Rolleman sprak overigens liever over een “kindcentrum”, want dat wordt het. Kinderen van nul tot en met twaalf kunnen straks terecht in het centrum, dat de hele dag open is, van zeven tot zeven.

“Het mooie van het bouwen van een nieuwe school is dat je dat vanaf dag één zo duurzaam mogelijk kan doen,” juichte de wethouder. Een kans die we volgens hem moeten grijpen, want “qua duurzaamheid hebben we best nog een taak te gaan in Aalsmeer”.

Spraakmakende school
Ook interim-directeur Jan Punt van VPCO De Basis (VPCO staat voor Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs) was, vóór er één paal is geslagen, al opgetogen. “Wie kan zeggen dat hij op een school komt die spiksplinternieuw is? De meesten dromen er slechts van. Maar dit is een droom die zeker uitkomt. Daar gáán we voor,” stelde Punt ferm.

“Het wordt een mooi, duurzaam gebouw, er komt kwalitatief excellent onderwijs vanuit een christelijke visie en het wordt een spraakmakende school. Dat is rentmeesterschap anno 2013,” zei de schooldirecteur.

Punt bekende dat het fusieproces “moeizaam” was verlopen, maar wilde liever naar de toekomst kijken. Het wordt een duurzame school met “licht, ruimte en kleur”. “Zo'n school gaan we bouwen, wethouder,” bezwoer hij. Eén ding is dan hard nodig, wist hij. “We zullen buiten de platgetreden paden moeten gaan.”

Out of the box
Met die woorden plaveide Punt perfect het pad voor Thomas Rau van TurnToo. Want als iemand die middag out of the box dacht, was die het wel. Dat je met een nieuwe school naar het allerbeste moet streven, vond de architect niet meer dan vanzelfsprekend. We hebben het immers over de “een van de meest kwetsbare groepen” in de samenleving, kinderen. Ook leraren verdienen in zijn ogen een superschool, “een zwaar beschadigde beroepsgroep” als ze zijn.

“We moeten ons door de toekomst laten verleiden,” stelde innovatiegoeroe Rau. Daarmee doelde hij erop dat we niet te veel moeten uitgaan van het bestaande. Weg met vaste denkpatronen, weg met geijkte principes. Fouten maken mag, daar leer je juist van.

Hij betitelde de school als “het tweede ouderlijk huis”. Hoe kijk je als ouder, als die daarvan uitgaat, tegen school aan? “Zeg je: ik wil de allerbeste, groenste, gezondste, duurzaamste school voor mijn kind? Of zeg je: zet de voordeur open en laat de kinderen maar binnen?”

Beste van het beste
Scholen moeten simpelweg anders worden gebouwd en beheerd. In de huidige wereld gaat een producent van bijvoorbeeld bouwmaterialen ervan uit dat zijn spullen een beperkte tijd meegaan. Daar moet de koper nog voor betalen ook. Onzin, vond Rau.

Zijn alternatief: de producent blijft eigenaar van zijn spullen (bijvoorbeeld het stenen gebouw of de lampen op school) en laat het schoolbestuur alleen voor het gebruik ervan betalen. Wat zul je dan zien? De producent zorgt dat hij “het beste van het beste” maakt. Want als er een lamp kapot gaat, moet hij zelf voor de kosten opdraaien. “Je krijgt dan ook veel betere producten. Producten die je als school nooit kunt betalen.”

Of een nieuwe school energieneutraal wordt, is voor Rau geen vraag. Het enige serieuze alternatief is géén school bouwen. Energieneutraal bouwen is trouwens de kunst niet. “Je kunt nog geld verdienen ook als je zo'n school in elkaar zet.” Nieuwbouw op innovatieve manier zorgt voor behoud van gebruikte grondstoffen. Niks milieu verpesten. Nooit meer iets weggooien.

Anders financieren
Na de bevlogenheid van Rau hadden de andere inleiders het lastig. Directeur duurzaamheid Lucas Klooster van ABN Amro weerde zich nog kranig. Ook hij meende dat er alleen voor het gebruik van een schoolgebouw zal moeten worden betaald. “Het gaat niet om het pand, maar het gebruik van het pand.” Al moet de bank nog hard studeren op de wijze van financieren, zei hij erbij. Voor alle duidelijkheid stelde hij alvast dat “we slechte panden niet meer willen financieren.” En traditionele scholen zullen bij verbouwingen of nieuwbouw vernieuwende “stappen moeten zetten”.

De overige sprekers kwamen met meer aardse verhalen. “Akoestiek is een ondergeschoven kindje,” zei Lucas Keizer (KGI Groep). “Planten in de klas zijn luchtzuiverend, geven minder gezondheidsklachten en dempen geluid,” zei Ines van der Boon (Waterdrinker Aalsmeer). “Als bouwmateriaal maken wij duurzaam composiet dat te verbranden is,” zei Rogier Bloemers (NPSP Composieten).

Joost Valk (Vital Places/Vitaal Lokaal), pleitbezorger van heel veel daglicht in scholen, vond dat onderwijsgeïnteresseerden praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten zélf moeten komen proeven. Hij noemde basisschool De Zwanebloem in Zwaanshoek en kinderopvang De Boshoeve in Nieuw-Vennep. De gemeente organiseert er een excursie naartoe, op woensdag 25 september van 13 tot 18 uur.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin