AB-wethouder en -fractie botsen

Krijgt de Historische Tuin passantenfaciliteiten voor watersportliefhebbers en een theehuis? Komende donderdag beslist de gemeenteraad of het plan doorgaat. Zo ja, dan gaan voorjaar 2015 de nieuwe voorzieningen, op een steenworp afstand van het Praamplein, open.

“Kan het niet wat sneller?” vroeg CDA'er Eppo Buskermolen op de laatste beraadsvergadering. Nee, dat lukt niet, meldde wethouder Gertjan van der Hoeven, die het ook “graag zo snel mogelijk” rond wil hebben.

Grootste stemmentrekker
Het meest in het oogspringend bij de discussie in het beraad op 12 september was het verschil in visie tussen de zeskoppige fractie van de Aalsmeerse Belangen en de wethouder, die van AB-huize is. De 'tweespalt' is des te opmerkelijker omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, in maart 2014. De lijsttrekker van AB wordt naar alle waarschijnlijkheid diezelfde Gertjan van der Hoeven, die in 2010 in diezelfde positie de grootste stemmentrekker in Aalsmeer was.

“Waar de fractie de meeste moeite mee heeft, is een passantenvoorziening op de Historische Tuin, gekoppeld aan een horecavoorziening. AB wil er géén passantenvoorziening,” stelde fractievoorzitter Dick Kuin met nadruk in het beraad. “In het verleden hebben we altijd voor zo'n voorziening op het Praamplein geopteerd en we pleiten ook al jaren voor een openbaar toilet op het plein. Dat is onze insteek.”

Onbezorgde blik
Van der Hoeven kon kort zijn over het betoog van zijn partijgenoot. “Ik heb niet de indruk dat we dezelfde mening huldigen als de fractie van AB.” Aan het eind beloofde de wethouder de raad een (nog niet openbaar beschikbare) brief waarin hij een en ander zou verduidelijken, onder meer rond de horecavoorzieningen. Daarbij zou hij ook aangeven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij splitsing van het B&W-voorstel in een passantenvoorzieningendeel en theehuisdeel. Een handreiking richting Kuin en de zijnen.

Wel zei Van der Hoeven er stellig bij: “Dít is het voorstel van het college.” Kuin, op zijn beurt, over de nieuwe situatie die ontstaat als de delen losgekoppeld zijn: “Dan kijken we met onbezorgde blik naar de horecafuntie op de Historische Tuin.”

Verrijking Historische Tuin
De andere drie partijen zitten er niet mee wanneer de Historische Tuin een facelift krijgt met faciliteiten voor watersporters en met een theehuis. Integendeel. In het beraad voelden ze mee met de overtuiging van de wethouder dat de voorzieningen “een belangrijke meerwaarde zijn voor Aalsmeer als watersportgemeente”.

“Wij zijn er blij mee,” zo verwoordde Buskermolen het. “De extra faciliteiten zijn een verrijking voor de Historische Tuin. En het betekent dat de 22 tijdelijke parkeerplaatsen tegenover Albert Heijn definitief kunnen worden. “Dat is goed voor de parkeerdruk in het centrum,” vond de CDA'er.

Praampleinbrug langer open
Berry Nijmeijer (VVD) wierp de vraag op of de brug van Praamplein naar Historische Tuin straks om vijf uur omhoog blijft gaan, zoals regel is. “Worden dan de sanitaire voorzieningen afgesloten?” De wethouder vond het niet zo relevant of de openbare toiletten in het tuinbouwmuseum “uit de slinger” liggen voor het winkelend publiek, zoals Nijmeijer opperde. Primair is het bedoeld voor watersporters. Dat anderen erheen kunnen, noemde Van der Hoeven slechts 'bijvangst”.

Maar de wethouder stelde Nijmeijer ook gerust. “We maken afspraken met de Historische Tuin dat “ze zeker in het seizoen tot een uur of tien 's avonds bereikbaar zijn”. Maar 24 uur per dag open leek hem niet verstandig, onder meer vanwege mogelijk vandalisme en onveiligheid.

Renovatie en nieuwbouw
Volgens de plannen worden er op de Historische Tuin steigers, toiletten, een douche en wasgelegenheden aangelegd. Het nieuwe theehuis wordt 160 vierkante meter groot, inclusief terras (de bestaande horecavoorziening in de corridor blijft). De voorzieningen worden in en rond de schuur van de museum gerealiseerd. Dat betekent een grondige renovatie en nieuwbouw. De bouwkosten bedragen € 55.000. Voor de Westeinder Rondvaart wordt de locatie de opstapplek voor rondvaarten.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin