Schoolsportwerkplan in de basisschool

Het lijkt, alsof er veel gedaan wordt voor de sportende jongeren. Natuurlijk zijn de accomodaties en clubs binnen handbereik, maar het echte kennismaken met diverse sporten kan anders en doeltreffender voor elk kind.

Ik pleit voor een Sportoriëntatie en – keuze op de basisschool. Een taak voor gemeente, school en sportclub.

 

In een tijd  waarin vele kinderen langdurig zitten, lijkt het me noodzakelijk om de handen ineen te slaan. Vele kinderen worden  met de auto naar en van school vervoerd. Tevens naar en van een sportvereniging. Televisie, computer en de mobieltjes zijn de volgende objecten waarvoor en waarachter ze zitten.

Wat stelt de school er tegenover?

 

Bewegingsonderwijs! Nou en?

Eerst heeft minister Pais in 1977 via bezuinigingen de gymtijden ingekort. Nu is er  al jaren bewegingsonderwijs met veelal het volgende resultaat:

 

‘’ANDERHALF UUR LICHAMELIJKE OPVOEDING/BEWEGINGSONDERWIJS PER WEEK IS GEEN ONDERWIJS, MAAR HOOGUIT EEN SLECHTE CURSUS.’’

 

Daarnaast bestaat gelukkig de mogelijkheid een paar uurtjes bij een club te sporten.

Toernooien zijn er ook. Hieraan wordt veelal deelgenomen door die kinderen die toch al actief en/of goed in sport zijn. Ook is de jeugdsportpas en JOGG actief.  Hiermee moet men vooral doorgaan en integreren. Echter, ze zijn te vrijblijvend en te weinig gestructureerd.  Dus

 

Het wordt  de hoogste tijd, dat er een kennismakingsaanbod van diverse takken van sport op de basisschool gaat plaatsvinden. Na een keuze van een sport volgen SCHOOLSPORTMODULES, die uit drie fases bestaan:

 

1.     In de eerste weken staat de betreffende sport centraal tijdens het bewegingsonderwijs  (of gedurende andere lessen), waarbij de beginselen theoretisch en praktisch van die sport worden aangeboden aan alle kinderen van de groep. Dit wordt in het schoolwerkplan vermeld. De (vak)docent werkt dan samen met de club-c.q. sportbond.

2.      Vervolgfase. Aansluitend wordt voor de leerlingen ongeveer vier weken een keer per week een activiteit of les buiten schooltijd georganiseerd onder leiding van een trainer van de club. (kinderen niet verplicht)

N.B. Hier ligt de weg open om de naschoolse opvang bij sportverenigingen te ontwikkelen!

        3.   Na afloop van deze naschoolse lessen wordt een laagdrempelig vervolg binnen de club of op

            een naburige accommodatie georganiseerd. Lidmaatschap bij de club mogelijk. Hierbij

              ev.introductie van de jeugdsportpas. 

 

Een module duurt ongeveer zes tot acht weken en is in principe bestemd voor de groepen 5,6, 7 en 8. De modules moeten kleinschalig en eenvoudig zijn. Bovendien direct gericht aan de betrokkenen. Kant en klaar, keuzegericht en p.r. aantrekkelijk. Dit vereist een goede samenwerking tussen gemeente, school en clubs.

 

Het zappgedrag wordt gelukkig niet aangewakkerd. Alle kinderen worden  beïnvloed via het schoolwerkplan. Het kweken en uitbouwen van sportinteresse ( ook het nodige kader) en het voorkomen en tegengaan van de verveling (hangjongeren) worden bevorderd. Want een kind dat zich verveelt, wordt of is vervelend!

 

Naast het plezier kan de sport het sociale gedrag en de gezondheid positief verbeteren. Tegelijkertijd dient de sportbeoefening het geweld en het vandalisme tegen te gaan.

Grote aandacht voor de juiste voeding, w.o fruit. Bovendien zal tussen de schoollessen afwisselend korte bewegingsoefeningen  en – lessen plaats vinden. Ook zang – en muziek behoren tot de mogelijkheden.

 

Een sportconsulent of een combinatiefunctionaris zal i.s.m. de gemeentelijke administratie, school, sportclubs en – bonden goed werk kunnen doen. Contacten leggen en onderhouden. Een goed geschoold kader is zeker een vereiste.

Info o.a. jumpin.nl, werkaaneensportieveschool.nl, schoolsportbest.nl, schoolsportuden.nl., In Amsterdam JIB (Jippie)

 

DOELSTELLING: ‘’Het realiseren van een gerichte kennismaking van schoolgaande kinderen (in eerste instantie basisschool) met diverse takken van sport en een introductie binnen de buitenschoolse sport – en bewegingscultuur, via een gestructureerde samenwerking tussen de scholen, sportverenigingen en de gemeente, om zelfstandige sportbeoefening van de jeugd ook op latere leeftijd te bevorderen.’’           

 

ZEG  YES! TEGEN JEUGD EN SPORT IN AALSMEER  (en uiteraard elders in ons land)

 

Bram Landzaat

bramlandzaat@outlook.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin