‘Heijstek niet in staat gezicht van raad te zijn’

Het was gisteravond voor de pakweg 20 deelnemers aan de cursus ‘Politiek Actief’ een bijzonder inkijkje in de plaatselijke politieke arena. De cursisten waren als slotstuk van de cursus uitgenodigd voor een stukje praktijkpolitiek en werden halverwege de vergadering met een bloemetje bedankt voor hun deelname. Zij vielen met hun neus in de boter. De motie die direct bij aanvang van de vergadering werd ingediend om raadslid Bram Heijstek te bewegen zijn zetel op te geven, kan uniek en historisch genoemd worden.
 
Na een in-memoriam en een (kleine) minuut stilte voor het onlangs overleden oud-CDA raadslid Dick Lok, besteeg AB-fractievoorzitter Helma Persoon het spreekgestoelte om een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ toe te lichten. Ze kreeg daarvoor toestemming van alle partijen, die immers op de hoogte waren van de inhoud. Alleen HAC-voorman Heijstek zei geen flauw idee te hebben waar het over ging maar ging schoorvoetend akkoord.
 
Zelfreinigend vermogen
“Wij doen een dringend beroep op raadslid Heijstek om in het belang van de samenleving en het aanzien van het lokale bestuur zijn zetel op te geven,” zo sprak Persoon die zich in de voorbereiding van deze verklaring met de drie overige fractievoorzitters de vraag had gesteld: wat zou je doen als het een fractielid van je eigen partij zou zijn geweest die dit gedrag vertoonde? Het antwoord was unaniem: ‘vertrek uit de fractie’. “Maar de heer Heijstek heeft geen fractie met een zelfreinigend vermogen en de gemeenteraad geen middel om het raadslid zijn democratische verkregen zetel te ontnemen.”
 
Niet welkom
Persoon zei namens haar collega-raadsleden het gedrag van Heijstek af te keuren: “Wij vinden het ongewenst dat uit ons midden iemand met dit gedrag ons gemeentebestuur representeert en daarom zijn wij van mening dat hij niet meer in staat is om in diverse de functies het gezicht van de gemeenteraad te zijn.“
Ook is Heijstek wat haar en de overige partijen betreft niet meer welkom op informele bijeenkomsten.
 
Vluchtwegen
Persoon sprak tevens op persoonlijke titel. Ze gaf daarin aan moeite te hebben met de gedragscode die met elkaar is afgesproken. “Ik gedraag mij graag op een fatsoenlijke manier maar dan is het een probleem om in een openbare bijeenkomst een hand te weigeren van een ander. Blijf ik vluchtwegen zoeken om niet in deze positie te worden gebracht?” Mag ik in het vervolg een hand aan Heijstek achterwege laten? Niet uit onfatsoen maar omdat het aan niemand uit te leggen is waarom. ‘Voor de bühne’. En dat voelt niet goed,” zo bracht ze haar dilemma aan de orde.
 
Op vingers getikt
In de motie die na deze verklaring volgde, werd verwezen naar een raadsbrief van de burgemeester van 6 juni waarin een aantal voorvallen worden genoemd betreffende het gedrag van Heijstek. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat Heijstek diverse malen door Nobel op de vingers is getikt voor ontoelaatbaar gedrag. Het gaat daarbij onder meer om misdragingen tegen medewerkers van de gemeente en het aanvragen van offertes bij meerdere autodealers onder voorwendsel dat de gemeente Aalsmeer interesse zou hebben in de aanschaf van buurtbussen.
 
Dergelijk grensoverschrijdend gedrag en het feit dat Heijstek een veroordeling aan zijn broek heeft gekregen was voor de overige raadsleden reden om de motie in te dienen die oproept tot vertrek van Heijstek uit de raad.
 
Betreurenswaardig
Heijstek zei het betreurenswaardig te vinden dat deze motie er ligt: “Ik ben van mening dat er geen hoor en wederhoor is toegepast, er staan dingen in uw brief die niet in de openbaarheid horen en verder heb ik mijn twijfels of het juridisch haalbaar is.”
 
Daar dachten de overige partijen allemaal heel anders over. Bij het stemmen over de motie was de verhouding met 22 vóór stemmen meer dan duidelijk. Voorzitter Nobel zegde toe samen met de griffier zijn best te doen de motie rond te hebben voor de volgende raadsvergadering op 6 juli.
 
Foto's (vanaf boven) Bram Heijstek hoort de motie aan met achter zich de politieke cursisten, Helma Persoon leest de verklaring voor, Bram Heijstek krijgt de motie overhandigd, stemming voor de motie. (Foto's en tekst Arjen Vos)
 
 
 

 

Lees vorig bericht

Vernieuwde Oude Veiling volgend jaar klaar

Lees volgend bericht

AquaPalooza valt in het water


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *