Lintjesregen dit jaar klein buitje

Naast de burgemeester Jos Terlouw, Lous Zandvliet, Lennart Bader, Annie Mariën, Dik Vollmuller (Foto Gemeente)

Door: Arjen Vos. Vanwege de coronamaatregelen was de lintjesceremonie dit jaar een sobere aangelegenheid. Dat er een bijeenkomst was op het raadhuis mocht echter als een meevaller worden gezien. Vorig jaar werden de bekendmakingen immers nog telefonisch afgewerkt.

In totaal vielen deze editie van de lintjesregen slechts vijf mensen de eer te beurt een koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen. Een aantal dat zelden eerder zo klein was. Vandaar dat er beter over een klein buitje gesproken kan worden dan over een regen. Het decoratiefeest betreft twee vrouwen en drie mannen. Alle vijf worden in het register bijgeschreven als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lennart Bader ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor Radio Aalsmeer. Bader heeft zijn medaille te danken aan zijn werkzaamheden als presentator/technicus en bestuurslid.

Jos Terlouw werd gedecoreerd vanwege zijn verdiensten voor de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Lijnbaan. Daar heeft hij talloze taken vervuld waaronder diaken, ouderling, pastoraal werker, leiden van rouwdiensten, penningmeester commissie interkerkelijke diensten voor mensen met een beperking, oorzitter van de Protestants Christelijke Ouderenbond en voorganger in Zorgcentrum Aelsmeer.

Dik Volmuller werd onderscheiden vanwege zijn lange staat van dienst voor de hervormde gemeente in Aalsmeer. Zijn inzet behelst onder meer het leiden van kerkdiensten, leiding geven aan de zondagsschool, bestuur en leiding geven aan de christelijke jeugdkampen, ouderling, voorzitter, scriba en pastoraal medewerker. Vollmuller is tevens vertrouwenspersoon bij Flora Holland.

Ook de voordracht van Lous Zandvliet-Peeperkorn is gehonoreerd vanwege haar inzet voor kerkelijk Aalsmeer. Zij is actief in de Rooms-Katholieke Karmelparochie waar zij dirigent is van dames- en Herenkoor St. Caecilia, organisator van activiteiten, voorzitter van het Liturgisch Beraad, lid van de werkgroep bijzondere vieringen, medewerker van het Parochiehuis, lid/secretaris parochiebestuur en dirigent van kerkkoor Aurora van de Heilige Geest Parochie RK Amstelland.

Annie Mariën-van den Broeck kreeg de medaille en de koninklijke gelukwensen vanwege haar inzet voor diverse maatschappelijke instellingen. Zo is zij gastvrouw bij Zorgcentrum “t Kloosterhof, vrijwilligster bij De Zonnebloem en Bibliotheek Amstelland, medewerkster bij Wereldwinkel Aalsmeer en vrijwilligster voor werkgroep Raakpunt 55+ van de R.K. Karmel Parochie.

 

Lees vorig bericht

De meester van toen: Han Jongkind

Lees volgend bericht

Martinez klaar voor Koningsdag


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *