Starters in Aalsmeer straks voorrang bij sociale woningbouw

Nieuwbouw Anthony Godinweg

Door: Klaas Leegwater. Het is vrijwel zeker dat in de loop van volgend jaar inwoners van de gemeente voorrang zullen krijgen bij sociale nieuwbouwwoningen in Aalsmeer. Dat blijkt uit een korte rondgang langs een aantal lokale partijen waarvan een deel dit thema zal opnemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Tot nu toe liet de woningwet deze voorrangsregel niet toe, een onlangs voorgestelde aanpassing moet dit veranderen.  

Op de oververhitte huizenmarkt leggen vooral starters die in hun geboorteomgeving willen blijven wonen het steeds vaker af tegen kopers van buiten. Die hebben hun huis in met name de Randstad vaak met een forse overwaarde verkocht en kunnen daardoor flink overbieden. Een voorrangsregeling instellen was altijd omstreden omdat dit wringt met het grondrecht op vrije vestiging. Gemeenten mogen zich nu nog niet bemoeien met de toedeling van nieuwbouwhuizen.

Nieuwbouw ‘Rooie Dorp’, Machineweg

Vitaal belang
Er ligt nu een voorstel van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om de Huisvestingswet te wijzigen. Dit meldde de Volkskrant begin december. Nieuwbouwkoopwoningen met een prijs tot 355 duizend euro mogen straks voor maximaal 30 procent met voorrang worden toegewezen aan mensen met een ‘economische of maatschappelijke binding’ met de gemeente. Beroepsgroepen met een ‘vitaal belang voor de lokale en regionale samenleving’ komen volgens het wetsvoorstel bovenaan de lijst (politie, onderwijs, brandweer en zorg), mits de gemeente kan onderbouwen dat schaarste aan woonruimte ertoe leidt dat deze groep zich niet in de gemeente kan vestigen. Daarnaast kunnen gemeenten nadere voorwaarden stellen aan doelgroepen.

Verder uitwerken
De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen de zin: ‘Sociale woningbouw is voor Aalsmeerders’. Lijsttrekker Dirk van der Zwaag zegt hierover: “We moeten dit onderdeel nog verder uitwerken, van de wetswijziging bij sociale nieuwbouw was ik nog niet goed op de hoogte maar dat zullen we zeker in ons programma verwerken. Want dat Aalsmeerders voorrang moeten krijgen bij huurwoningen en/of nieuwbouw vinden we al veel langer.”  

CDA juicht het toe
Het CDA heeft de aanpassing van de woningwet niet in het verkiezingsprogramma verwerkt. “Maar we juichen dit wel toe,” zegt lijsttrekker Bart Kabout, “in Aalsmeer werken wij hard aan het toevoegen van woningen, zoals de projecten Oosteinderdriehoek, Westeinderhage en Hoofdweg Zuid, en wij zouden graag de mogelijkheid hebben om deze zoveel mogelijk aan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart toe te wijzen, aangezien ook in onze gemeente de woningnood hoog is.”

Nieuwbouw Salomon Dierkenslaan

Amendement
In het concept verkiezingsprogramma van D66 is geen reactie of een voorstel op de wetswijziging (nieuwbouw 30 procent voor eigen inwoners) opgenomen. “Ik verwacht dat dit via een amendement nog gaat gebeuren,” vertelt lijsttrekker Sybrand de Vries, “D66 vindt het sowieso belangrijk om Aalsmeerders een kans te geven in onze gemeente te blijven wonen. Wat ons betreft maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden die op dit moment, en in de toekomst geboden worden of zullen worden op het gebied van lokale woningzoekers.”

Eigenwijs
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer zal een voorstel in de raad over toewijzing van nieuwbouwwoningen aan eigen inwoners zeker steunen. “Wat mij betreft was dat al veel eerder gebeurd. We hebben het in de raad wel eens meer ter sprake gebracht, maar kregen het er niet doorheen. Ja, ik weet dat het wettelijk nog niet kan. Maar soms moet je als gemeente eigenwijs zijn, in belang van je inwoners iets doordrukken. Dat doen andere gemeenten soms ook.”

Overigens worden ook de mogelijkheden voor gemeenten om huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een lokale binding verruimd. Nu mag dat bij 25 procent van de vrijkomende woningen, straks is dat 30 procent. Het voorstel van minister Kajsa Ollongren over toewijzing nieuwbouwwoningen aan eigen inwoners wordt half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. In de loop van volgend jaar moet de wetswijziging van kracht worden.

Zie ook: huisvestingswet

Foto’s archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

Sloop en verhuizing ‘Weduwe P’ in historische film

Lees volgend bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Onoverzicht’


1 Reactie

  • Wat betreft nieuwbouw voor Aalsmeerders. Wij wonen in de Anthony godinweg was ook alleen voor aalsmeerders. Maar als je na een jaar eruit gaat kan iedereen erop reageren. Dus dan is de voorrang voor aalsmeerders niet meer van toepassing, erg jammer.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *