Minima grijpen naast cadeautje van bijna 100 euro

Door: Klaas Leegwater. Een aangenomen raadsvoorstel om alle huishoudens in Aalsmeer een eenmalige belastingkorting van 96 euro te geven pakt belabberd uit voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau of daaronder, een doelgroep die de ‘gift’ juist goed kan gebruiken. Zij kunnen wegens juridische en belastingtechnische redenen fluiten naar de bijna 100 euro korting. “Dit is een ongelukkige uitkomst, pijnlijk en heel vervelend,” reageren verschillende raadsleden.  

Ter compensatie van het overschrijden van een belastingplafond (stijging woonlasten) diende de VVD, mede met D66, in november 2021 een aanvullende motie in om door een financieel overschot in 2020/2021 alle huishoudens in 2022 te compenseren met 96 euro. Het college verwerkte vervolgens de aangenomen motie in een raadsvoorstel waarin stond beschreven dat de korting verrekend zal worden met de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Om technische reden kon dit alleen op deze manier.

Twijfels
Voordat het voorstel tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag werd behandeld kwam het onderwerp eerst ter tafel in een commissievergadering op 13 januari. Bij CDA, PvdA en Absoluut Aalsmeer waren op deze online-vergadering twijfels of bij elk huishouden in Aalsmeer de korting op de afvalstoffenheffing wel verrekend zou kunnen worden. 

Want, zo merkte CDA’er Gerard Winkels op: “Ik lees in de uitvoering van het voorstel dat de korting alleen geldt voor huishoudens die de afvalstoffenheffing betalen, huishoudens die wegens een te laag inkomen zijn ontheven van de heffing krijgen de 96 euro korting niet. Dat zou ik voor deze laatste groep wel heel schrijnend vinden. Dit rijmt niet met de motie zoals die is aangenomen.”

Niet op orde
Omar El Hri van de PvdA en Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer sloten zich aan bij de opmerkingen van Winkels. Portefeuillehouder financiën Gido Oude Kotte was in zijn beantwoording vrij stellig: “Elk huishouden dat belastingplichtig is krijgt de 96 euro terug, in mijn beleving dus ook degenen die zijn vrijgesteld van belasting.” Naar later bleek had Oude Kotte zijn papieren op dit onderwerp niet goed op orde. De intentie was goed, het antwoord incorrect.

In de raadsvergadering van vorige week donderdag moest Oude Kotte namelijk terugkomen op zijn woorden en erkennen dat vanwege gehanteerde wetgeving alleen op reeds betaalde belasting korting kan worden gegeven. “Dit voelt qua solidariteit misschien niet helemaal goed, want mensen van wie belasting is kwijtgescholden krijgen de korting niet,” aldus Oude Kotte die toegaf voor mist te hebben gezorgd, “ik heb bijgedragen aan de verwarring.”

Pijn in ons hart
Na de voor de minimahuishoudens pijnlijke mededeling werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen. Vooraf liep CDA’er Winkels naar de microfoon. “Met pijn in het hart moeten we ons hier bij neerleggen, we hadden de motie zo gelezen dat elk huishouden de korting zou krijgen. Volgende keer zullen we beter moeten opletten hoe we een motie inrichten.” Andere partijen reageerden niet.

Laat niemand vallen
Desgevraagd wilden de indieners van de motie, VVD en D66, afgelopen weekend wel een toelichting geven over de uitkomst van het raadsvoorstel. Fractievoorzitter Willem Kikkert van D66 zit er mee in zijn maag. “Het beeld dat de mensen die het echt hard nodig hebben nu buiten de boot vallen is een beeld dat wij als D66 niet voorstaan. Laat niemand vallen is niet voor niets een boodschap die wij uitdragen. Als ik geweten had dat dit de oplossing was, had ik waarschijnlijk een andere formulering voor de motie bedacht.”

Pijnlijk
Dirk van der Zwaag VVD ziet het anders: “Mensen in de bijstand krijgen elk jaar kwijtschelding van hun belasting en dat zal meer zijn dan 96 euro. In die zin lopen ze de korting zeker niet mis, maar krijgen feitelijk een hogere korting dan huishoudens die niet in de bijstand zitten.” En als reactie op het CDA dat de uitkomst pijnlijk vindt zegt Van der Zwaag: “Het CDA vindt de systematiek pijnlijk, maar heeft geen andere oplossing aangedragen en heeft vervolgens voor het voorstel gestemd, dus kan het zich wel vinden in de praktisch gekozen oplossing.”

Latere compensatie
Lijsttrekker en huidig fractie-assistent Sybrand de Vries van D66 wil de vraag opwerpen of de groep die de korting niet krijgt op enige ander manier nog kan worden gecompenseerd. “Persoonlijk zou ik dat wel een sympathiek idee vinden en ik denk dat we sommige partijen hier wel voor mee kunnen krijgen.” De Vries denkt evenwel dat een regeling voor de verkiezingen qua tijd niet haalbaar is. “Waarschijnlijker is, nu we allemaal weten wat de consequenties zijn, een onderzoek te doen zodat we een antwoord hebben voor toekomstige gevallen en een mogelijk latere compensatie.”  

Verkiezingsstunt
Tot slot terug naar de avond in november toen de motie van de VVD werd aangenomen. Als enige partij stemde de PvdA destijds tegen. Waarom? “Omdat ik de eenmalige korting als een doekje voor het bloeden beschouwde. Doe het dan elk jaar, maak het structureel,” zegt Jelle Buisma van de PvdA, “ik zag de motie veel meer als een verkiezingsstunt van de VVD.” Vorige week donderdag stemde de PvdA overigens voor het raadsvoorstel.

Hoe groot de groep huishoudens in Aalsmeer is die de 96 euro korting misloopt is moeilijk in te schatten. Het is niet bekend hoeveel huishoudens er in Aalsmeer een inkomen op bijstandsniveau of daaronder hebben. Van der Zwaag denkt dat het om een kleine groep gaat.

Foto archief AV/Arjen Vos

 

 

 

 

  

 

Lees vorig bericht

Zwangere prinses slaakt noodkreet

Lees volgend bericht

Vreemd vlagvertoon op Westeinder


1 Reactie

  • bij de gemeente is toch bekend welke personen een uitkering ontvangen via de minimaregeling
    zodat daar misschien een mogelijkheid is om dit eenmaal te verhogen

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *