Formateurs gaan voor breed gedragen, compact en krachtig college

Het CDA, de VVD en D66 gaan de wethouders leveren voor het nieuwe college dat Aalsmeer de komende jaren gaat besturen. Beide formateurs respectievelijk Robbert-Jan van Duijn (CDA) en Robert van Rijn (VVD) gaan samen met de lijstrekker van D66 Wilma Scheltema de Aalsmeerse wethouderkar trekken. Dit maakte de formateurs gisteren bekend bij een perspresentatie. Uitgangspunt voor de formateurs is om tot een compact en krachtig college te komen. Hierbij benadrukte beide mannen nadrukkelijk dat Wilma Scheltema een kandidaat is die door Absoluut Aalsmeer, D66, GroenLinks en PvdA gesteund wordt.

Politiek draait om macht, om invloed en niet op z’n minst om resultaten. Klopt het wat beide informateurs aangeven, dan stapt Scheltema straks met de steun van negen zetels in de achterzak het college in. Eén meer dan het CDA en drie meer dan de VVD. Het is een aantal waarvan de kiezer mag verwachten dat het van invloed is op de inhoud van het nieuwe bestuursprogramma en prioriteiten in de agenda van dat nieuwe college. De fractievoorzitters van AA, GroenLinks en PvdA is om een reactie gevraagd, maar die houden hun kruit nog even droog.

Vier kandidaten voor één plek
In het aanloopproces hebben D66, AA, GroenLinks en PvdA elk een eigen kandidaat wethouder naar voren geschoven. Beide formateurs hebben daarop een soort sollicitatieronde gehouden met de vier kandidaten waarbij uiteindelijk de keuze op Scheltema viel. Haar kandidaatstelling brengt met zich mee dat er in de raad sowieso een ruime meerderheid is van zestien zetels voor dit nieuwe college. Dat is wel wat anders dan die ene zetel verschil uit de vorige raadsperiode. Raadsleden moesten toen soms ziek en wel in de raad verschijnen om die ene zetel waar te maken.

Bestuursakkoord, 23 voor en nul tegen
Beide formateurs benadrukten de goede sfeer waarin het proces tot nu toe is verlopen. Hierbij spraken ze de hoop op uit om tot een bestuursakkoord te komen dat op steun van alle 23 raadsleden mag rekenen, het zo gedoopte Bestuursakkoord 23.0. Er wordt ook niet meer gesproken in termen als coalitie en oppositie. Dat is ouderwets en zou alleen maar tegenstand veroorzaken terwijl het deze formateurs om samenwerking ging en gaat zoals hun coach en informateur Hans Démoed dat verwoordde tijdens de presentatie. Volgens Démoed is de wijze waarop de Aalsmeerse politieke vertegenwoordigers met de verkiezingsuitslag aan het werk zijn gegaan zeker vooruitstrevend te noemen.

Geluid blijven horen
In een korte reactie laat Wilma Scheltema weten dat ze volledig achter deze 23-0 gedachte staat en dat alle partijen dat doen volgens haar. Ze is blij dat de andere kandidaten van AA, PvdA en GroenLinks hun vertrouwen hebben uitgesproken in haar kandidatuur. Ze is dan ook vast van plan om het geluid van deze partijen in het college te gaan vertegenwoordigen.

Bouwen aan vertrouwen de basis
De portefeuilleverdeling is op dit moment onderwerp van gesprek en volgende week hopen de formateurs tot een begin van een bestuursakkoord te komen met alle partijen uit de raad. Basis hiervoor is het in april vastgestelde raadsprogramma 2018-2022, ‘Bouwen aan vertrouwen’. Dit dient als richtinggevend kader te werken voor het programma van het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. De Aalsmeerse gemeenteraad verwacht zo meer dan voorheen, invulling te geven aan de kader stellende rol van de raad. Met dit akkoord moet er een concrete agenda en planning voor de gemeente ingevuld worden.

Elk raadslid doet er toe
Volgens de formateurs Van Rijn en Van Duijn heeft Aalsmeer een stabiel bestuur nodig dat doorbouwt aan dat vertrouwen en dat daarom de inbreng van elk raadslid er toe doet. De formateurs willen zich maximaal inspannen om dit te realiseren door tegelijkertijd een andere bestuursstijl dan Aalsmeer gewend is te introduceren. Een zo breed mogelijk gedragen college is op dit moment de ambitie. Dan gaat het straks gewoon om de inhoud op basis van het raadsprogramma met kerngericht werken in Kudelstaart, Oost en Aalsmeer Centrum, met Schiphol, met wonen, met zorg, met economie, met bereikbaarheid en met duurzaamheid als belangrijke en actuele thema’s. Het is niet ondenkbaar dat de uitkomst zo maar een stabiele 16-7 wordt. Wordt vervolgd.

Tekst Jan Daalman 

Fotos: van boven naar beneden: Wilma Scheltema, Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn. Foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

Lees vorig bericht

Geraniummarkt trekt duizenden naar dorp

Lees volgend bericht

‘Oudjes’ van tegenwoordig


5 Reacties

 • Opmerkelijk dat op de website van Gemeente Aalsmeer hierover niets te vinden is…

 • Toegegeven, het CDA heeft een sterke campagne gevoerd en dat heeft geloond. Naar 8 zetels, een winst van 2. Het is dus incontournable. Maar het risico van de arrogantie van de macht loert om de hoek. Wie herinnert zich niet de griezelige uitspraken van CDA-Aalsmeer-voorzitter Hermen de Graaf: “Versterking van de authentiteit van het leiderschap, terug naar acceptatie van leiderschap, weg van de vetocratie die ons nu terroriseert en luisteren naar de integere elite die het beste met de mensheid voor heeft”.

  De VVD zal van goeden huize moeten komen als het wat in de melk te brokkelen wil hebben bij dit CDA, met of zonder D’66 erbij in het college.

  Blijft de kwestie van de “definitieve” burgemeester. Dat zal een sterke figuur moeten zijn, die niet enkel het college “in bedwang” houdt, maar ook en vooral de pet van voorzitter van de gemeenteraad opzet, en met vaste hand de weg van de dualisering inslaat, waarbij het primaat bij de raad ligt en het college het door de raad bepaalde beleid uitvoert. Dat legt ook een verantwoordelijkheid bij de raadsleden, die ieder voor zich goed hun “achterban” moeten vertegenwoordigen.

  Tenslotte het oude zeer bij heel wat burgers. Wie wil “Bouwen aan vertrouwen” zal zijn nek moeten uitsteken en dat oude zeer opruimen. En komaf maken met dossiers als “integriteitsnota” en “Ombudsman”. Werk aan de winkel!

 • Landelijk zou 150-0 ook geweldig zijn. Hebben we aan één dictator voldoende om Nederland te bestieren.

 • Tussenstand. Niets is wat het lijkt.

 • Tussenstand. Niets is wat het lijkt.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *