Aalsmeer wil preventief fouilleren

Politie-oefening (foto archief AV/Jaap Maars)

Door: Klaas Leegwater. De gemeente wil bepaalde gebieden in Aalsmeer kunnen aanwijzen als veiligheidsrisicogebied waarbij het is toegestaan preventief te fouilleren. Een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is daarvoor nodig. Een raadsvoorstel daarover wordt in januari behandeld, eerst in een commissievergadering. Tevens wil de gemeente een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties en een aanscherping van het handhavingsbeleid op het gebruiksverbod van lachgas.

Jaarlijks wordt bekeken of de APV herijkt moet worden. Het college heeft dit jaar drie inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en een aantal schriftelijke aanpassingen. De belangrijkste voorgestelde wijziging is het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. Een aantal jaren geleden was deze mogelijkheid uit de APV gehaald, maar zo schrijft het college in het raadsvoorstel: ‘afgelopen jaar was er desondanks behoefte aan (begrafenis lid verboden motorclub).’

De burgemeester kan na akkoord van het raadsvoorstel bij verstoringen van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren als aannemelijk is dat personen wapens bij zich dragen. 

Aanscherping handhaving lachgas
De gemeente wil ook een verbod op het dragen van zichtbare uitingen door verboden organisaties maar nog wel gerechtigd zijn (door beroep bij de Hoge Raad) hun clubsymbool in het openbaar te dragen. ‘Dit kan leiden tot openbare ordeverstoringen, zoals onveiligheidsgevoelens bij burgers bij een massale ride-out‘, schrijft het college. Om de openbare ordeverstoring tegen te gaan wordt voorgesteld een verbod in de APV op te nemen. 

Tevens is de gemeente voornemens de handhaving op het lachgasverbod aan te scherpen. Vorig jaar werden er bepaalde gebieden in Aalsmeer aangewezen waar het gebruik van lachgas werd verboden. In de praktijk is echter gebleken dat de bewijslast de nodige problemen gaf. Er moet aangetoond worden dat het daadwerkelijk om lachgas gaat voordat opgetreden kan worden tegen het gebruik. Door de tekst in het APV-artikel uit te breiden met de zinsnede ‘lachgas of daarop gelijkende waar‘ kan sneller tot handhaving over worden gegaan.

Voorstel in Amstelveen afgeschoten
Onlangs werd in buurgemeente Amstelveen een collegevoorstel over preventief fouilleren behandeld. Op initiatief van D66 ( zeven zetels) werd niet ingestemd om dit via een wijziging in de APV mogelijk te maken. “Een ernstige inperking op de persoonlijke vrijheid, onvoldoende gemotiveerd waarom dit in Amstelveen nodig is en onderbouwing met cijfers en feiten onderbreekt,” schreef D66 in het amendement dat onder meer door steun van VVD, PvdA, SP en GroenLinks werd aangenomen.

Lees vorig bericht

Harde uithaal René Martijn veroorzaakt onvrede in Amstelveen

Lees volgend bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Mallemoerregio’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *